5 ZÁKLADNÍCH ENERGIÍ/ELEMENTŮ/PRVKŮ

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

Součástí východní filosofie je nekonečný životní koloběh 5 prvků/elementů – DŘEVA, OHNĚ, ZEMĚ, KOVU a VODY. Čínský doslovný překlad pro těchto 5 prvků je pět hybných sil nebo pět činitelů. Čímž je jasně vyjádřeno, že tyto prvky jsou něco, co aktivně působí a koná.

Pět elementů, které najdeme v přírodě kolem nás, ovlivňují naše těla, mysl i duši. Všech pět prvků se navzájem ovlivňuje a jeden bez druhého by nemohly existovat. Je to neustálý koloběh energií. Každý prvek (element, živel)  má moc nad tím druhým, žádný však není nejmocnější a silnější než ten druhý.  Základem všeho je vnitřní rovnováha všech pěti sil/energií.

Každý z nás v sobě má také energie všech 5 prvků a některé z prvků v sobě máme navíc. Které z nich to jsou, určuje naše datum a čas narození. Tyto prvky v nás nám určují, jaké energie navíc v sobě máme, ukazují na naše předpoklady, potenciál, vlohy, nadání. Naznačují nám, na co ve svém životě máme „vybavení“ a na co ne. Jaké energie prvků v sobě máme navíc můžeme zjistit pomocí ASTROTYPU

Jeden z prvků, který máme navíc v sobě určuje náš rok narození. Každý rok je pod nadvládou jednoho z těchto pěti prvků. To, jaký prvek vládl Vašemu roku narození můžete zjistit níže u popisu jednotlivých elementů. Například letošní rok 2019 je pod nadvládou energie ZEMĚ.

Níže najdete základní charakteristiku všech  5 PRVKŮ:

 

 

 

DŘEVO

Dřevo dodává do života lidskost a otevřenost. Lidé s energií Dřeva potřebují široký okruh zájmů, velkou aktivitu a akčnost. Tato energie dává věci do pohybu, díky tomu umí činit rychlá rozhodnutí a měnit stav věcí. Dřevo má rádo poznávání nového – nové věci, lidi, místa. Energie Dřeva má také potřebu neustále něco dělat – je zde velká aktivita fyzická i mentální. Dodává potřebu velké rozmanitosti v životě, pro lidi s touto energií nesmí nastat stereotyp ® proto je pro ně důležité mít hodně zájmů, přátel, koníčků. Dřevo je výborná energie na rozjíždění nových věcí, plánů, projektů.

Energie Dřeva přináší originalitu, tedy spoustu originálních a kreativních nápadů. Je to energie celku, hledění do budoucnosti, plánování. Pro tuto energii je důležitá svoboda, nespoutanost, volnost, hodně prostoru a svobody. Dřevo také přináší zvědavost, zranitelnost a naivitu dětství. 

Lidé narození v letech ovládaných Dřevem (roky končící na číslovku 4 a 5, tedy například 1954, 1964, 1995, 2005….), jsou vysoce morální, znají vnitřní hodnotu věcí, jsou činorodí, pilní, realizují velké projekty, mají rozmanité zájmy a mají značnou dávku sebedůvěry. Jejich sdílná povaha a ochota spolupracovat jim umožňuje provádět věci ve velkém stylu. Jsou výkonní a činorodí, protože si umějí věci do správných kategorií a pořadí důležitosti. Mají schopnost přesvědčit jiné, aby s nimi spojili své síly. Rychle dokáží proniknout do mnoha různých oblastí. Hlavním nedostatkem těchto lidí je ukrajovat si větší sousta, něž jsou schopni zvládnout. Občas nedokáží dotáhnout věci do konce.  Občas také přeskakují od jednoho projektu k druhému, aniž dosáhnou uspokojivých výsledků.

 

 

OHEŇ

Oheň je velká aktivita. Dodává osobnosti otevřenost, akčnost, dynamiku. Lidé s energií Ohně mají takzvně silný tah na branku a jdou si rádi za svým. Energie Ohně je velmi silná, aktivní a spontánní, plná pohybu, sportu a akcí – ráda „přeskakuje z místa na místo“, jinými slovy, dodává do života zájem o nové aktivity, zájem o nové věci, potřebu mít stále nové výzvy, cíle, zapalovat se pro nové věci.

Velmi důležité je pro lidi s energií Ohně mít v životě neustále pocit radosti a chuť k životu – neustále se na něco těšit – jinými slovy, v jejich životě by se stále mělo něco dít, je potřeba dopřávat si  každý den malé radosti. Oheň potřebuje také pohyb, cítit radost z pohybu. Lidem s tímto prvkem dělá dobře společnost a kultura – měli by být velice často mezi lidmi. Lidé s Ohněm umí pracovat a dělat věci se zápalem, nadšením a vášní.  Velmi důležité je pro ně hledat si nové cíle a vrcholy, kterých chtějí dosáhnout, tedy mít před sebou neustále nové výzvy, cíle, plány.

POZOR! – Oheň je jediný prvek, který sám sebe vyčerpává = vyhasne. Díky tomu může dojít u lidí s touto energií snadněji k syndromu vyhoření (např. v práci syndrom vyhoření, v životě pocit frustrace, člověk do ničeho nemá chuť.)… proto je potřeba ho neustále živit rozmanitými aktivitami, zábavou, společností. Oheň potřebuje také naplnění.. A hovoříme zde o vnitřním naplnění, radosti, lásce.

Lidé narození v letech ovládaných Ohněm (roky narození končící na číslovku 6 a 7, př. 1957, 1986….) mají vůdcovské schopnosti, jsou rozhodní, organizátoři, sebevědomí, originální, plní energie a velmi aktivní. V rámci možností, které jim dává jejich znamení zvířetníku, mají maximální schopnost motivovat lidi a realizovat nápady, protože jsou agresivnější a aktivnější než lidé narození v jiných znameních. Milují dobrodružství a změnu, snadno přijímají nové skvělé myšlenky a usilují o ovládání druhých svou originalitou a tvůrčími schopnostmi. Jsou stále v pohybu a stále zkoumají nové obzory. Jsou to lidé činu, dynamičtí v jednání i řeči. Je třeba si však dávat pozor na přílišnou netrpělivost, nerozvážnost, energičnost a prudkost nejsou-li naplněna jejich přání.

 

ZEMĚ

Tato energie dodává do života spolehlivost, objektivnost, skromnost, konzervatismus, praktičnost, soucitnost, laskavost a také upřímnost. Lidé s energií Země umí dávat věci do pořádku/ dohromady a lidé/okolí z nich mohou čerpat stabilitu. Velmi důležitý je pro lidi s energií Země, domov, pocit jistoty bezpečí a zázemí. Lidé s tímto prvkem se velmi rádi starají o lidi kolem sebe a je pro ně důležité, aby se všichni nějakým způsobem vyvíjeli a posunovali. Země má vlohy k předvídavosti, k reálným (přirozeným) vůdčím schopnostem.

Lidé s energií Země neradi riskují, spíše hrají na jistotu a rozhodují se podle toho, do jaké míry se cítí tím rozhodnutím jistí. Země je též vyjádření sebe sama, proto lidé s touto energií rádi dumají sami nad sebou, vše rozebírají a vnitřně řeší. Energie Země je také velmi empatická – dokáže se velmi snadno a dobře vcítit do potřeb druhých.Země souvisí také hodně se stravou a jídlem. Další vlastnosti Země jsou zádumčivost, starostlivost, přemítání – je to těžká energie, ale tito lidé to vždy ustojí, jelikož jsou to tzv. lokomotivy, tahouni. Lidé se silným prvkem Země mohou mít zvýšenou chuť na sladké.

Lidé narození v letech ovládaných Zemí (roky narození končící na číslovku 8 a 9, př. 1978, 1989….), víc sledují praktické a profesionální cíle. Svoji moudrost, energii, finance věnují do spolehlivých podniků, většinou se jim daří. Mají vynikající schopnost dedukce. Díky předvídavosti a řídícím schopnostem jsou vynikajícími plánovači a organizátory. Ve finančních záležitostech jednají moudře a rozvážně a snaží se šetrně nakládat s penězi. Jsou vynikajícími manažery a mají úspěchy při budování základů jakéhokoli odvětví obchodu, průmyslu či vlády. Jsou to lidé, kteří dělají opodstatněné závěry a pro všechno, co činí, mají rozumné důvody. Směřují k dobrým a trvalým výsledkům. Lidé s tímto prvkem vidí věci v jejich reálné perspektivě a jsou svou povahou konzervativní. Tito lidé zvládnou dokonale své povinnosti a budou přitom disciplinovaní.

 

KOV

Energie elementu Kovu Jsou především pravidla, řády a ochrana. Patří sem také bojLidé, kteří mají energii Kovu ve svém Astrotpu by pak měli co nejvíce využívat právě těchto základních funkcí energie Kovu, aby nedocházelo v jejich životě k chaosu, stresu a vyčerpání.

Lidé s energií Kovu rádi hájí a chrání spravedlnost, řády, pravidla, dohody apod. Silnou stránkou lidí s energií Kovu je spolehlivost, přesnost. Jsou to lidé často velmi pevných zásadKov dodává do života tvořivost, pracovitost, precisnost a pevnou vůli. Lidé s touto energií rádi používají racionální rozum a logiku. Kov je také energie detailu, proto se lidé s energií Kovu zaměřují hodně na detaily  umí s nimi dobře pracovat.  Kov dodává potřebu dělat věci správně, pořádně a takzvaně „pinktlich“. Lidé s touto energií jsou velmi dobří na dokončení věcí a dotažení detailů. Díky energii Kovu se mohou projevovat sklony k až někdy přehnané čistotnosti, ale také k hromadění věcí a puntičkářství.

Lidé narození v letech ovládaných Kovem (roky narození končící na číslovku 1 a 2, tedy např. 2001, 1972…) jsou ve svém projevu často nesmlouvaví a rezolutní. Jsou vedeni svými city a své cíle sledují intenzivně, bez váhání. Díky své ctižádosti jsou ochotni dlouho a vytrvale usilovat o cokoli, co chtějí získat. Jsou zaměřeni na dosažení úspěchu a většinou nikdy neustoupí od svých předsevzetí.Tyto lidi není snadné od čehokoli odradit nebo jim něco rozmluvit, jakmile se jednou rozhodli, i když je čeká strádání, potíže nebo počáteční neúspěch. Své problémy si nejraději řeší sami, nestojí o to, aby se jim do nich někdo pletl. Neočekávají pomoc zvenčí, vše si nejraději plánují sami.

Na druhé straně, i když lidé pod vlivem Kovu mohou vypadat nepoddajně, chladně a soběstačně, jsou silně „vodiví.“ – jejich mocné impulsy a tvůrčí sílu pocítí každý, kdo s nimi přijde do styku. Dokáží ovlivnit druhé a dosáhnout takových změn, jaké si přejí. Mají silný sklon k hromadění majetku a peněz a těchto povahových vlastností využívají k nezávislosti a rozvíjení své záliby v přepychu, bohatství a moci. K tomu, aby mohly být skutečně úspěšní, se musí naučit dělat kompromisy a netrvat za každou cenu na tom, aby prosadili své.

 

VODA

Pro lidi s energií Vody je velmi důležité, aby jim v životě vše plynulo, nic se nezasekávalo a mohli navazovat jedno na druhé. Je pro ně potřebné, aby si vše předem správně vnitřně zpracovali a rozmysleli, než se pustí do aktivityIdeální pro jejich přípravu je získání potřebných informací. Díky Vodě tito lidé umí informace velmi dobře a rychle získávat, zpracovávat a analyzovat, také velmi dobře komunikovat. K elementu Vody patří také moudrost.

Voda je považována za nejvíce ženský prvek a také za nejmocnější prvek, jelikož může obeplout jakoukoli překážku, aniž by ztratila něco ze své podstaty. Voda dokáže po nějakém čase podemlít i tu nejtvrdší skáluDíky Vodě mají lidé s tímto elementem dar velké intuice – schopnosti ovlivnit jiné  – tichým zato neúnavným úsilím dokáže Voda ohladit i nejtvrdší odpor (jinými slovy tichá voda, břehy mele). Energie Vody dodává také přesvědčivost, schopnost komunikace, hluboké myšlení, kreativitu, citlivost, schopnost reflexe.

Lidé narození v letech ovládaných Vodu (roky narození končící na číslovku 2 a 3, např. rok 1953, 1982…) jsou nesmírně citliví, intuitivní, tvůrčí, mají nadprůměrnou schopnost komunikace a ovlivňování myšlení druhých, prosazování svých vlastních názorů. Mají schopnost zaznamenat věci, které se stanou důležitými, a umějí přesně odhadnout budoucí možnosti. Vybičováním schopností a využíváním prostředků druhých lidí dovedou věci tam, kde je chtějí mít. Na druhé straně dokážou být ve své neodbytnosti nevtíraví, nikdy nedají druhým pocit, že jsou manipulovaní. Tímto způsobem jsou schopni, podobně jako voda, tichým, zato vytrvalým úsilím ohladit i ten nejtvrdší odpor (kámen).

Ví jak, kdy a s kým se spojit, aby dosáhli kýženého cíle a výsledku. Mají talent ovlivnit jiné, aby si přáli to, co si přejí oni sami, takže ke svým metám spějí nepřímo, ale spolehlivě.  Ostatní k činnosti spíše pobízejí, než nutí.  Vzhledem ke svému základnímu založení jsou tito lidé proměnliví, jako jejich prvek. V negativních stavech mají tito lidé tendenci k přílišné smířlivosti a využívají té nejsnadnější cesty, která se jim nabízí. V nejhorších situacích jsou nestálí a pasívní a příliš se spoléhají na podporu druhých. Tím si podkopávají své základní schopnosti dosahovat vytyčovaných cílů. Aby takoví mohli mít úspěch, musí být sebevědomější, více se prosazovat a využívat svých obrovských přesvědčovacích schopností k tomu, aby své plány proměnili ve skutečnost. 

Jaké prvky navíc jste dostali do vínku, můžete zjistit pomocí osobního astrotypu.

 

Zjistěte, jaké  jste znamení podle čínského zvěrokruhu podle Vašeho roku narození. Více v mém ČLÁNKU

Použité zdroje: Velká kniha čínských horoskopů – Theodora Lau, Happyweeky od manželů Černákových