ANDĚLÉ

Každý z nás ví, kdo jsou to andělé a jak si je představit. Ale ne všichni lidé vědí a věří, že andělé skutečně existují, že se s nimi můžeme setkat a naladit se na jejich energie. 

Andělé jsou okřídlení poslové. Slovo anděl je odvozeno ze starořeckého výrazu angelos znamenajícího posel. Jsou mostem mezi zemí a nebesy, jsou komunikačním kanálem spojujícím boha a hmotný svět. Andělé jsou čisté světelné bytosti toužící nám pomoci. Milují každého z nás bezvýhradně. Soustřeďují se jen na naši božskou podstatu, neodsuzují nás a přinášejí do našeho života pouze lásku.

Každý z nás má svého strážného anděla. Právě teď, když čtete tyto řádky je s vámi, ať už tomu věříte, nebo ne.

Andělů není nikdy dost a proto velice ráda vyrábím ANDĚLSKÉ NÁUŠNICE A PŘÍVĚSKY. 

A také vyrábím ANDÍLKY Z PAPÍROVÉHO PEDIGU Moc ráda vyrobím andílky i pro Vás , stačí mi napsat na dagmar.kriklanova@seznam.cz

 

STRÁŽNÍ ANDĚLÉ:

Váš strážný anděl je strážce vašeho těla a vaší duše. Byl vám přidělen ještě před tím, než jste byli počati. Jakmile se narodíte a jak rostete , váš strážný anděl vás nikdy neopouští, ani na okamžik: je s vámi, když spíte, když jste na záchodě, prostě pořád – nikdy nejste sami. Potom, když zemřete, je váš strážný anděl při vás a pomáhá vám přejít na druhý břeh.

Strážní andělé jako ochránci a průvodci zajišťují, že zůstaneme v bezpečí , budeme šťastní, zdraví a naplníme své životní poslání. Jsou to andělé pobývající trvale po vašem boku, nebeské bytosti poslané přímo od Stvořitele.

(citace z knihy Andělé od Doreen Virtue)

 

ANDĚLSKÁ ZNAMENÍ:

Andělé někdy dávají svou přítomnost najevo způsobem, který lze vidět. Sami můžete žádat anděla, aby se ukázal a potvrdil, že jste s ním navázali kontakt. Zde uvádíme několik nejběžnějších znamení svědčících o přítomnosti andělů.

MRAKY: můžete spatřit anděly v uskupení mraků, zejména nad posvátnými místy nebo když jste je žádali o pomoc. Někdy spatříte mraky, které připomínají ptačí peří.

KVĚTINY: Lidé mnohdy zjistí, že květina na jejich andělském oltáři déle vydrží. Jedna studentka andělského učení ujistila, že ji tam růže vydržely několik měsíců. A po jednom zvlášť intenzivním setkání s anděly dokonce jedna růže změnila barvu.

PEŘÍ: Bílá pírka se mohou objevit na naprosto nečekaných místech. Jestliže takové bílé pírko najdete,  noste je u sebe, abyste udrželi svého anděla nablízku.

SLOVA: Často se stává, že po požádání o andělskou pomoc uslyšíte slovo „anděl“ zaznít v nějaké písni v rádiu nebo televizi. Nebo je někdo pronese v rozhovoru s vámi v jinak nepravděpodobném kontextu.

KRYSTALY: Andělé se znenadání objevují v krystalech. Můžete na ně narazit v „andělských“ krystalech, jako je celest, sarafinit nebo danburit. Ve chvíli, kdy se začnete přibližovat k andělské říši, se ale podoba anděla objevuje i v krystalu čistého křemene.

ANDĚLSKÉ DÁRKY:V dnešní době je k dispozici mnoho drobných předmětů spojených s anděly – například ozdobné špendlíky, sklenění andělé, magnetky na lednici s obrázky andělů, samolepky nebo kaménky zasvěcené andělům. Když takový dárek od někoho nečekaně dostanete, můžete si být jisti, že ho navedli andělé, aby vám jej předal jakožto „důkaz jejich existence“

(citace z knihy Andělé od A do Z – Hazel Ravenová)

  

 

ANDĚLSKÉ MODLITBY:

MODLITBA TVÝCH ANDĚLŮ LÉČITELŮ, KTEROU TI PŘINÁŠÍ OD BOHA MICHAEL, TVŮJ ARCHANDĚL

Vylijte svou léčivou moc, andělé, rytířstvo nebeské, na mne i na ty, které miluji. Nechť na sobě ucítím paprsek tvých andělů léčitelů a světlo tvých uzdravujících rukou. Nechť započne tvé uzdravování, tak, jak Bůh dá, Amen

(z knihy Poselství naděje - Lorna Byrne) 

 

Nejdražší Andělé,

z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost a žádám Vás, abyste mi pomohli najít v ní klid. Prosím pomozte, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očistěte mě, prosím Vás, ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám Vás, abyste mě vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastný a těším se do práce. Prosím Vás o pomoc při zhmotňování této představy. DěkujiVíce zde: https://www.energiekolemnas.cz/andele/andelske-modlitby/

MODLITBA DÍKUVZDÁNÍ

Děkuji ti za všechno požehnání, kterým mě zahrnuješ, ó Bóže,

Za požehnání daru duše, té jiskry tvého světla,

Za požehnání daru anděla strážného,

Kterého jsi mi navěky dal a který mě ani na okamžik neopouští,

Za požehnání míru a lásky, které ve mě přebývají,

Za požehnání rodiny, kterou jsi mě obdařil,

Za požehnání těch, které jsi seslal do mého života, aby byli mými společníky,

Za požehnání harmonického soužití s těmi, kteří mě obklopují,

Za požehnání mé práce,

Za požehnání všech materiálních věcí, které v životě mám, velkých i malých,

Za požehnání tohoto nádherného světa a okolní přírody,

Děkuji ti, Bože, i za vše, za co ti děkovat zapomínám.

Ale ze všeho nejvíce Ti, Bopže, děkuji, že i nadále žehnáš mému životu.

Amen

(z knihy Poslelství naděje - Lorna Byrne)

Nejdražší Andělé,

z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost a žádám Vás, abyste mi pomohli najít v ní klid. Prosím pomozte, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očistěte mě, prosím Vás, ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám Vás, abyste mě vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastný a těším se do práce. Prosím Vás o pomoc při zhmotňování této představy. DěkujiVíce zde: https://www.energiekolemnas.cz/andele/andelske-modlitby/

 

MODLITBA ZAMĚSTNÁNÍ

Nejdražší Andělé, z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost a žádám Vás, abyste mi pomohli najít v ní klid. Prosím pomozte, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očistěte mě, prosím Vás, ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám Vás, abyste mě vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastný a těším se do práce. Prosím Vás o pomoc při zhmotňování této představy. Děkuji

( z knihy od Doreen Virtue)

 

MODLITBA KE STRÁŽNÉMU ANDĚLOVI

"Můj milý anděli,

vím, že se mi snažíš pomoci, a mrzí mě, že ti do toho neustále zasahuji, když si pořád a pořád dokola dělám další starosti, namísto abych ti ...poskytl/a prostor pro tvou pomoc. Přiznávám, že se bojím tuto situaci pustit ze svých rukou, protože mám strach z toho, co by se mohlo stát. Stejně tak ovšem vím, že potřebuji tvou pomoc, protože sám/sama si s tím nevím rady.

Proto tě prosím, sejmi ze mě tento strach, který mi brání se uvolnit a přestat na situaci myslet. Odevzdávám ti, můj anděli, všechno, co mi ubližuje, a prohlašuji celým svým srdcem, že jsem ochotný/á se toho všeho vzdát a ponechat tomu prostor pro vyléčení a uzdravení. Pokud se znovu objeví můj strach, pomoz mi prosím ho rozpoznat a uvolnit. Dávej mi prosím neustále své ujištění o tom, že vše se v dobré obrátí. Potřebuji se cítit jistý/á a v bezpečí. Pomoz mi prosím cítit ve svém srdci mír, klid, útěchu a příjemný pocit, že vše je v pořádku. Promiň mi moji občasnou nedůvěru ve tvé vedení, která mě někdy přepadá, a pomoz mi ji přeměnit na dokonalou víru, že vše je tak, jak má být, a že život mě vždy vede jen tam, kde mě čeká více lásky.

 

Děkuji ti, můj milý anděli, za to, jak moc mi pomáháš, i za to, jakou máš se mnou trpělivost. Vím, že je to se mnou někdy těžké, ale ty mi rozumíš. Jsem opravdu šťastný/á, když vím, že nejsem na nic sám/sama, a že se mi dostává tvého jasného a laskavého vedení. Děkuji ti.

Amen."

Zdroj: https://www.facebook.com/pages/Sv%C4%9Bt-z%C3%A1zrak%C5%AF/154754887945425?ref=stream&hc_location=stream

 

Nejdražší Andělé,

z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost a žádám Vás, abyste mi pomohli najít v ní klid. Prosím pomozte, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očistěte mě, prosím Vás, ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám Vás, abyste mě vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastný a těším se do práce. Prosím Vás o pomoc při zhmotňování této představy. DěkujiVíce zde: https://www.energiekolemnas.cz/andele/andelske-modlitby/

Nejdražší Andělé,

z hloubi duše toužím, aby mi práce přinášela radost a žádám Vás, abyste mi pomohli najít v ní klid. Prosím pomozte, aby všichni, s nimiž přijdu do styku, chápali mě a já zase je. Očistěte mě, prosím Vás, ode všech strachů, jež v zaměstnání spouštějí konflikty mezi kolegy. Žádám Vás, abyste mě vedli k takovým pracovním úkolům, které by odpovídaly mým zájmům a schopnostem. Představuji si, že se každé ráno budím šťastný a těším se do práce. Prosím Vás o pomoc při zhmotňování této představy. DěkujiVíce zde: https://www.energiekolemnas.cz/andele/andelske-modlitby/