Blog

Vytvořte si harmonický partnerský vztah

Partnerský vztah je jednou z devíti hlavních oblastí života podle čínského učení Feng shui. Vztahy mezi dvěma lidmi umí být krásné a obohacující, ale někdy také náročné a bolestivé. Partnerství mezi dvěma lidmi by mělo především člověku pomáhat prožívat ve svém životě...

ČEMU SE KDY VĚNOVAT

Víte, že nás každou hodinu, den, měsíc či rok ovlivňují specifické energie? Každému roku, měsíci, dni a dokonce i hodině vládne podle učení čínské kosmologie určitá osobitá energie. Tyto energie vycházejí z teorie pěti prvků a také charakteristiky zvířat čínského...

VŠÍMEJTE SI DOBRÝCH VĚCÍ

V jednom experimentu dostala skupina vybraných lidí list papíru s deseti jednoduchými příklady. List vypadal následovně: 8+3 = 11 39-5 = 34 17+4 = 21 12-3 = 9 80-18 = 62 3+9 = 12 17-9 = 11 9+9 = 18 15-2=13 2+2 = 4 Otázka pro účastníky zněla: „ Je vám na této stránce...

OBJEVTE SVÉ TALENTY A SVÉ SILNÉ STRÁNKY A ROZVÍJEJTE JE

Každý z nás přichází na tento svět se svými specifickými talenty a silnými stránkami, se svými „dary“, které dostal na svou životní cestu. Tyto dary bychom měli během svého života rozvíjet, využívat je a dělit se o ně s ostatními. Máte jasno v tom, jaké jsou Vaše...

101 ŽIVOTNÍCH CÍLŮ

Člověk by měl mít v životě velké sny a velké vize. Jeden cíl a sen však nestačí. Chtějte více. Jak řekl Lou Holtz „Jestliže jste znuděni životem, jestliže nevstáváte každé ráno se spalující touhou něco dělat – nemáte dost cílů.“ Pokud nemáte plány a cíle, pak se může...

KRÁSNÁ DEFINICE ŠTĚSTÍ

Víš, co je to štěstí? Je to dům, auto a chata? Ne, štěstí je dětství, kde je máma a kde je táta. Víš, co je to štěstí? Když máš peněz, jako smetí? Ne, je to rodina, jsou to rozesmáté tváře dětí. Víš, co je to štěstí? Když slibuje Ti někdo modré z nebe? Ne, štěstí je,...

Vzdejte se svých výmluv a obviňování

VZDEJTE SE VÝMLUV A OBVIŇOVÁNÍ V životě potkáte mnoho lidí, kteří se cítí jako oběti života, okolností, osudu a já nevím, čeho všeho ještě. Z jejich úst často zaznívají výmluvy proč něco nejde, neudělali, nezvládli  a obviňování kdo všechno za jejich problémy v životě...

10 NEJČASTĚJŠÍCH BARIÉR PŘI POSTUPU VPŘED A JAK NA NĚ

Většina z nás touží v životě dosáhnout nějakých plánů, cílů, vizí. Mnoho z nás chce udělat nějakou změnu v životě, naučit se něco nového. Někdy to jde snáz, ale často se nám do cesty postaví některé bariéry, které náš postup a úspěch zpomalují, nebo se nás dokonce...

Příběh k zamyšlení – SKLENICE VODY

Profesor začal svoji přednášku a chytil do ruky sklenici s trochou vody. Zvedli ji tak, aby ho všichni studenti viděli a zeptal se jich: "Co myslíte, kolik váží tato sklenice s vodou?" "50 gramů!" ... "100 gramů!"... "125 gramů!"odpovídali studenti. "Ani já to...

BUDDHOVO UČENÍ O JEZDCI A SLONOVI

Stává se Vám někdy, že jste se pro něco rozhodli, například že začnete cvičit, hubnout, číst knížku, dopíšete článek, že začnete na něčem důležitém pracovat, ale nakonec jste sami sebe neposlechli? Místo toho jste strávili čas úplně odlišnými aktivitami jako je...

Krátký příběh k zamyšlení – Dva vlci

Jednoho večera vzal starý Indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu: „Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý. Je to vztek, závist, žárlivost, smutek, sobeckost, hrubost, nenávist,...

ZAMĚŘUJTE POZORNOST TÍM SPRÁVNÝM SMĚREM

Říká se, že, KAM SMĚŘUJE NAŠE POZORNOST, TO ROSTE. Toto je potřeba mít často na paměti, aby rostlo to, co chceme a co je nám ku prospěchu a ne naopak. Je proto důležité si uvědomovat, kam směřuje naše pozornost, čemu dáváme svou energii. Naše myšlenky, mentální...

JSEM VADNÁ???

JSEM VADNÁ??? Tak tahle otázka mi ještě před několika lety běžela celkem často hlavou. Mnoho žen z mého okolí a plno mých kamarádek, velmi rádo tráví volný víkend nebo odpoledne nákupy hadříků, kosmetiky a jiných lákadel v nákupních centrech. Podařilo se jim často...

INDIÁNSKÁ MOUDROST

1. Dobrý člověk vidí dobrá znamení. 2. Abys zaslechl sám sebe, potřebuješ tichý den. 3. Jestliže zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, slez. 4. Kdo mlčí, ví dvakrát víc, než ten, kdo žvaní. 5. Je mnoho způsobů, jimiž páchne skunk. 6. Musíme jenom umřít. 7. Než začneš...

LIDSKÝ POTENCIÁL

LIDSKÝ POTENCIÁL -  znáte ten svůj? Jak moc si uvědomujete své možnosti, talenty a své silné stránky? Častým vzorcem v současné zrychlené době a žijící populaci, je neschopnost si svůj potenciál plně uvědomovat a dlouhodobě ho naplňovat a rozvíjet. Často dochází k...

ČTYŘI DOHODY – Don Miguel Ruiz

Čtyři dohody pojednávají o učení starobylého kmene Toltéků. Toltékové jsou jedním z kmenů předkolumbovské Ameriky původně žijících na území dnešního Mexika. Označení Tolték je synonymem pro milovníka poznání, šiřitele harmonie nebo umělce ducha. Tato hrstka...

PŘÍBĚH O NAPLNĚNÍ: CO TI CHYBÍ?

Za mistrem Farinem, veleknězem řádu světla, jednoho dne přišel utrápený poutník. Žádal o radu, jak má naložit se svým životem. Mistru pověděl, že se mu nic nedaří a cítí se mizerně. Farin laskavě pozoroval poutníkův vystrašený výraz a v klidu dopil svůj čaj. Po...

NASTAVENÍ MYSLÍ – Fixní a růstové myšlení

ÚSPĚCH ZAČÍNÁ V NAŠÍ HLAVĚ.            Zní to už možná, jako klišé, ale je to tak. Současná přední psycholožka Carol Dweck díky svým desetiletým výzkumům přesvědčivě ukázala, že úspěch v životě závisí především na tzv. nastavení mysli. Podle této vědecké teorie...

10 KROKŮ, JAK BÝT ŠŤASTNĚJŠÍ

Mnoho výzkumů na téma štěstí nám potvrzuje, že vnější události mají na naše vnitřní prožívání štěstí z dlouhodobé perspektivy minimální vliv. Jako by v nás byla nějaká konstanta štěstí, která se okolnostmi buď „probudí“ anebo „utlumí“. Naše štěstí závisí více na stavu...

Rok 2019 – rok zemského vepře

Podle čínského kalendáře 5. února 2019 započal rok HLINĚNÉHO neboli ZEMSKÉHO VEPŘE. Zemský Vepř přebírá vládu od zemského Psa, který vládl roku 2018. Pes měl vytřídit a eliminovat vše, co nefungovalo, toho se zbavit. Měl za úkol zajistit funkčnost ve všech oblastech,...

Legenda o vzniku činských znamení

Znamení čínského zvěrokruhu odpovídají jednotlivým rokům podle dvanáctiletého, stále se opakujícího cyklu. Existuje legenda, podle které se řád dvanácti zodiakálních zvířat počal vysvětlovat na příkladu závodu, který spolu tato zvířata sváděla s cílem zaujmout místo u...

Kaizen – jak pomocí malých kroků můžete dokázat velké věci

Jak pomocí malých kroků můžete dokázat velké věci. Malé kroky mohou změnit váš život. Chtěli byste začít pravidelně cvičit, zhubnou, zdravěji jíst, přestat kouřit, naučit se cizí jazyk nebo změnit nějaký návyk ve svém životě, ale daří se vám často je začít a po pár...

Očista mysli – pečujte nejen o své tělo, ale i o svoji mysl

Je tady Jaro, období, které je často spojováno s očistou našeho těla, domu, kanceláře apod. Uklízíme, třídíme, zbavujeme se zbytečností, nepotřebných věcí, vyhazujeme. Věřím, že skoro každý z nás se věnuje tomuto jarnímu úklidu, který nás pak odmění novou a příjemnou...

Afirmace – milí pomocníci na vaší cestě životem

Mluvte sami k sobě mile a laskavě. Afirmace, neboli pozitivní tvrzení či prohlášení jsou krátké věty, které nám v životě pomáhají cítit se dobře a získat to, po čem toužíme a co si přejeme. Afirmace ve svém životě používá každý z nás, ale málo kdo si to uvědomuje....

Moje služby: