DESET KROKŮ K SEBELÁSCE OD LOUIS L. HAY

DESET KROKŮ K SEBELÁSCE OD LOUIS L. HAY

DESET KROKŮ K SEBELÁSCE OD LOUISE L. HAY   1) ZANECHTE VEŠKERÉHO KRITIZOVÁNÍ.  Kritizování nikdy nic nezmění. Odmítněte kritizovat sami sebe. Přijímejte sami sebe přesně takové, jací jste. Každý se mění. Když se kritizujete, jsou vaše změny negativní. Když se...
Pěstujte náhodnou laskavost a nesmyslně krásné činy

Pěstujte náhodnou laskavost a nesmyslně krásné činy

Pěstujte náhodnou laskavost a nesmyslně krásné činy Tak zní undergroundový slogan, který se šíří po celé zemi. Je svěží zimní den v San Francisku. Červená Honda plná vánočních dárků dojede k pokladně, kde se u Bay Bridge vybírá mostné, a její řidička s úsměvem...
PROSBA O VŠEDNÍ DEN

PROSBA O VŠEDNÍ DEN

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas. Obdař mě jemnocitem,abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl...
BUDDHŮV ÚSMĚV

BUDDHŮV ÚSMĚV

Buddhův úsměv v sobě má kouzlo, sílu, která se přenáší na lidi. Je zajímavé, že většina mystických či božských „představitelů“ se neusmívá. Naopak jsou přísní, zachmuření, zadumaní či mají výraz utrpení. Buddhův úsměv ale opravdu dokáže kouzlo s každým z nás. Je totiž...
Štěstí – Jaroslav Dušek

Štěstí – Jaroslav Dušek

„Štěstí je stav, vnitřní stav. Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama. Štěstí je milovat sebe sama. Štěstí je být sám sebou. Štěstí je dokázat být sám se sebou a nepřekážet si. To je ohromný štěstí, protože když se člověk naučí sám se sebou vyjít a milovat...
Příběh k zamyšlení – Moudrý profesor

Příběh k zamyšlení – Moudrý profesor

Profesor stál před jeho třídou filozofie a měl před sebou různé předměty. Když hodina začala, bezeslovně zvedl prázdnou a velmi velkou sklenici od majonézy a začal ji naplňovat golfovými míčky. Poté se studentů zeptal, jestli je sklenice plná. Souhlasili, že ano....