Každý z nás se v životě setkal a určitě ještě často setká s tím, že nás někdo za něco kritizuje. Pokud je to kritika konstruktivní a může nám pomoci, posunout se, pak je to v pořádku a my bychom si z ní měli vzít pro sebe to podstatné a na tom zapracovat. Pokud nás ale někdo kritizuje za účelem ublížení, ponížení, nebo aby nám ukázal svou moc a nadvládu, pak už to v pořádku není. Pak má taková kritika destruktivní náboj a účinky.

Asi nikdo z nás kritiku nemá moc v oblibě. Někteří lidé jsou vystaveni doma, ve škole, nebo v práci palbě kritiky velmi často a pak se tato kritika stává jejich identitou a jejich součástí a to není v pořádku. Častá kritika pak snižuje jejich sebevědomí, přináší emoční bloky a potíže a snižuje sebedůvěru. 

Co tedy s tím??? Je jasné, že člověka, který má potřebu nás nebo někoho jiného neustále kritizovat nezměníme, ale můžeme změnit to, jak s jeho kritikou naložíme a jak moc si ji pustíme k tělu. Velmi se mi líbila rada z knihy Přerámování v terapii – umění vidět jinak od psychoterapeuta Marka Tyrrella.

Markova klientka  Penny, která byla novopečenou učitelkou, byla neustále kritizována ze strany svého staršího kolegy, což samozřejmě značně narušovalo její sebedůvěru a sebevědomí. Mark ji vysvětlil, že ona se může rozhodnout, zda chce něčí kritiku přijmout za vlastní, nebo ne.  Poradil ji, že má na výběr:

Buď něčí kritiku spolkne a pak se tato kritika stává její součástí, nebo může něčí kritiku chvíli „přežvykovat“ a pak se rozhodnout, že ji vyplivne.

Takže, až se setkáte s nějakou kritikou, která Vám nijak nepomůže a spíše je zaměřená tak aby Vám záměrně uškodila, pak doporučuji tuto kritiku jednoduše vyplivnout. Vy jste totiž ti, kdo rozhodne, jak s něčí kritikou naloží.

 Mějte krásný a pohodový den.

Dáša