ČTYŘI DOHODY – Don Miguel Ruiz

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

Čtyři dohody pojednávají o učení starobylého kmene Toltéků.

Toltékové jsou jedním z kmenů předkolumbovské Ameriky původně žijících na území dnešního Mexika. Označení Tolték je synonymem pro milovníka poznání, šiřitele harmonie nebo umělce ducha. Tato hrstka vyvolených, jakožto i další indiánské civilizace, je leckým obdivována pro své umění soužití s přírodou, pojetí života a inspirující pohled na svět. Pro ně je život pouze hra, jíž započal Bůh Brahmá. Toltékové se pouze snaží hrát hru, jak nejlépe umí, to pro ně znamená život.

DON MIGUEL RUIZ JE MISTREM TRADIČNÍHO TAJNÉHO učení starých Toltéků. Již více než deset let předává jejich moudrost ve spojení s moderním myšlením svým žákům a vede je k osobní svobodě. .

PROBUZENÍ:

Existují tisíce dohod, které jsme uzavřeli sami se sebou, s jinými lidmi, s naším snem života, s Bohem, se společností, s partnerem, s dětmi. Ale nejdůležitější jsou ty dohody, které jsme uzavřeli sami se sebou. V těchto dohodách si říkáme, kdo jsme, co cítíme, v co věříme a jak se chceme chovat. Výsledkem je to, čemu říkáme naše osobnost. V těchto dohodách říkáme: „Toto je, co jsem. Toto je, v co věřím. Některé věci mohu dělat a jiné ne. Toto je skutečnost, tamto je fantazie, toto je možné, tamto možné není.“

Jedna taková dohoda by nebyla problémem, ale my uzavíráme mnoho takových dohod, které vedou k našemu utrpení a k tomu, aby se nám v životě nedařilo. Chceme-li žít v radosti a naplnění,  musíme nalézt odvahu tyto dohody, které jsou založeny na strachu a berou nám sílu rozbít. Dohody, které pocházejí ze strachu, nám berou spoustu energie, ale dohody pocházející z lásky nám pomáhají energii uchovat a dokonce získat i nějakou navíc.

Dokážeme-li vidět, že naše dohody vládnou nad naším životem a nemáme-li rádi sen svého života, můžeme dohody změnit. Až budeme k této změně připraveni, pomohou nám čtyři mocné dohody zničit ty, které pocházejí ze strachu a berou nám energii. Pokaždé, když zničíme některou dohodu, vrátí se nám síla, kterou jsme potřebovali k jejímu uzavření.

Přijmeme-li tyto čtyři dohody, vytvoříme si dostatek osobní síly, abychom dokázali změnit celý systém svých starých dohod. Abychom dokázali přijmout Čtyři dohody, budeme potřebovat silnou vůli – ale dokážeme-li s těmito dohodami žít, dojde v našem životě k udivující proměně. Uvidíme, jak se drama pekla rozplývá přímo před našima očima. Místo žití ve snu pekla si vytvoříme nový sen – osobní sen nebes.

PRVNÍ DOHODA:NEHŘEŠTE SLOVEM

První dohoda je důležitá a je rovněž nejtěžší ji dodržovat. Je tak důležitá, že právě díky ní budeme schopni dosáhnout roviny, kterou nazýváme nebem na zemi. Naše slovo je dar, který pochází od Boha. Slovem vyjadřujeme tvůrčí schopnosti. V závislosti na tom, jak je užíváno, může nás slovo osvobodit nebo zotročit ještě více, než si dokážeme představit. Veškerá kouzla, která máme k dispozici, jsou založena na slovech.

Naše pozitivní slovo je bílou magií, zneužito se stává magií černou. Musíme začít chápat, co slovo dělá. Pokud porozumíme první z dohod, nehřešit slovem, začneme si uvědomovat, jak se v našem životě vše mění

Hovořte jako osobnost, říkejte pouze to, co myslíte. Vyhýbejte se užívání slova proti sobě, nebo k pomluvám druhých. Miřme slovem přesně a využijme naplno sílu slov! Lekcí, kterou si máme z této dohody odnést, jest: „Mluvme o každém člověku tak, jako by byl této konverzaci přítomen i on sám.“ A rázem můžete ze svého diáře vyškrtnout mnoho hodin hádek a vysvětlování na téma: Kdo, kde, kdy a o kom co řekl. Najednou nebude potřeba řešit, co jste kdy o kom řekli. „Ty jsi mé druhé já,“ zní v překladu pozdrav starých Toltéků. Zajímavé viďte? Při každém setkání si to opakují, aby na to nezapomínali. Z toho vyplývá, že oni si jsou vědomi fakta: „Ublížím-li já tobě, ublížím tím zároveň i sobě.“ Také vám to zapomněli říci…?

DRUHÁ DOHODA:NEBERTE SI NIC OSOBNĚ:

Druhá dohoda se rodí z první dohody – Nehřešme slovem. Ať se kolem nás děje cokoliv, neberme si to osobně.  Potkám- li Vás na ulici a řeknu „Ty jsi ale blbec!“ nebo „vypadáš strašně“, pak toto tvrzení  není o Vás, ale vypovídá o mě.  Vás se to přece vůbec netýká. To je problém a názor toho, kdo to vyslovil, ne Váš! Nikdo nedělá nic kvůli vám. Co druzí říkají a dělají je projevem jejich vlastní situace a snů. Když budete imunní proti názorům a činům druhých, nestanete se obětí zbytečného utrpení. V průběhu naší výchovy se učíme brát všechno osobně.  Vyjádří-li někdo před námi svůj názor a řekne „hele, ty jsi nějak přibral“, neberme to osobně, protože je pravdou, že ten člověk se zabývá vlastními pocity a názory. Pokouší se nám poslat jed a budeme-li to brát osobně, pak se k nám jed dostane a stane se naším jedem. Pojímání věcí osobně, z nás činí snadnou „kořist“ těchto lidí.

Ať si o Vás kdokoli myslí a říká cokoli, není to Váš problém,ale jeho. Je to způsob, kterým daný člověk vidí svět. Není to nic osobního, protože on se zabývá sám sebou, nikoliv Vámi. VY VÍTE, KDO JSTE a nepotřebujete cítit uznání a přijímání někoho jiného. Když tuto dohodu pochopíme a učiníme si z ní návyk, nebudou nás už zraňovat lehkomyslné komentáře nebo skutky druhých lidí. Budeme – li tuto dohodu dodržovat, můžeme cestovat po celém světě s otevřeným srdcem a nikdo nám neublíží. A to za to stojí ne?

TŘETÍ DOHODA: NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY :

Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Problém s vytvářením domněnek je v tom, že věříme, že jsou pravdivé. Přísahali bychom na to, že jsou skutečné. Vytváříme si domněnky o tom, co jiní lidé říkají nebo dělají, bereme to osobně, a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že svými slovy vysíláme jed. Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když nedělají, co předpokládáme, cítíme se zraněni a říkáme: „Měli to vědět.“

Vytváříme si domněnku, že každý vidí život stejně jako my. Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, jako myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. Toto je nejčastější domněnka, jakou si lidé vytvářejí.

Když vstupujeme do vztahu s někým, koho máme rádi, musíme často sami sobě potvrzovat, proč toho člověka máme rádi. Vidíme jen to, co chceme vidět, a popíráme, že má vlastnosti, které se nám nelíbí. Lžeme sami sobě, abychom se utvrdili, že máme pravdu. Pak si vytvoříme domněnky a jednou z nich je: „Má láska toho člověka změní“. Ale to není pravda. Naše láska nikoho nezmění. Pokud se jiní změní, pak se změní proto, že se změnit chtějí, ale ne proto, že je chceme změnit my. Opravdová láska přijímá jiné lidi takové, jací jsou, aniž by se je pokoušela změnit.

Vytváření domněnek ve vztazích vede ke spoustě bojů, spoustě potíží, ke spoustě nedorozumění s lidmi, které údajně milujeme.

Představte si den, kdy si přestaneme vytvářet domněnky o svém partnerovi a nakonec i o každém jiném v našem životě. Náš způsob komunikace se naprosto změní a naše vztahy již nebudou trpět konflikty vytvářenými chybnými domněnkami. Způsob, jímž se můžeme vyvarovat vytváření domněnek, je klást otázky. Mějme odvahu ptát se na to, co chceme vědět. Každý má právo odpovědět, anebo ne, my však máme vždy právo se zeptat. Podobně má každý právo se zeptat nás a my máme právo říci ano nebo ne. Nalezněte odvahu klást otázky a vyjádřit to, co skutečně chcete. Komunikujte s ostatními tak jasně, jak jenom dovedete, aby jste se vyhnuli nedorozuměním, smutku a dramatům. Pouze touto jedinou dohodou dokážete zcela změnit svůj život.

ČTVRTÁ DOHODA: DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE:

Vaše činnost se mění od okamžiku k okamžiku; bude vypadat jinak, když jste nemocní, než když jste zdraví. Dělejte však ze všech okolností vše, jak nejlépe dovedete, a vyhnete se zbytečným soudům a lítosti. Tato dohoda umožní třem předchozím, aby se staly hluboce zakořeněným návykem. Nezávisle na okolnostech se snažme vždy dělat vše, jak nejlépe dovedeme – ne více a ne méně než tak, jak to jde. Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie a výsledek nebude nakonec tak dobrý, jak by mohl být. Když se přepínáme, oslabujeme tělo a jdeme sami proti sobě, dosažení cíle nám trvá déle. Když budeme dělat méně, než jak nejlépe dovedeme, budeme frustrovaní, budeme se obviňovat a litovat.

Co nás učiní skutečně šťastnými, jsou činy. Když budeme vždy dělat vše, jak nejlépe dovedeme, znamená to, že budeme jednat. Konat vše, co nejlépe znamená být aktivní, ale ne proto, že čekáme odměnu, nýbrž proto, že to tak máme rádi.

Dobrým příkladem je příběh o Forrest Gumpovi. Neměl žádné velké nápady, ale začal jednat. Byl šťastný, protože všechno dělal, jak nejlépe mohl. Aniž očekával nějakou odměnu, nakonec byl bohatě odměněn. Jednat znamená být naživu. Je to podstupování rizika vyjít ven ze sebe a dát svému snu konkrétní podobu.

Tím, že budeme vše dělat, jak nejlépe dovedeme, se staneme mistry. Vše, čemu jsme se naučili, jsme se naučili opakováním. Naučili jsme se psát, řídit auto a dokonce i chodit. Jsme mistry rodného jazyka, protože jsme jej používali. To, na čem záleží, je činnost. Máme-li rádi to, co děláme, děláme-li vše jak nejlépe dovedeme, pak si skutečně užíváme života, bavíme se, nenudíme se a necítíme frustraci. Děláme to tak, protože to tak dělat chceme, nikoliv proto, že musíme.

První tři dohody budou fungovat jen tehdy, budeme-li dělat vše, jak nejlépe dovedeme.

Neočekávejme, že budeme vždy schopní nehřešit slovem. Naše návyky jsou příliš silné a máme je pevně zakořeněné v naší mysli. Ale dokážeme dělat vždy vše, jak nejlépe dovedeme.

Neočekávejme, že nebudeme nikdy brát nic osobně, dělejme vše tak, jen nejlépe to dovedeme.

Neočekávejme, že si již nikdy nevytvoříme žádnou domněnku, určitě však můžeme dělat vždy vše, jak nejlépe dovedeme.

Při takovém způsobu konání budou naše návyky zneužívat slovo, brát si věci osobně a vytvářet si domněnky postupně slábnout. Nebudeme mít potřebu soudit sami sebe, cítit se vinní nebo se trestat, když nebudeme schopni tyto dohody dodržet.

Čtyři dohody jsou souhrnným mistrovstvím proměny, jedním z mistrovství Toltéků. Je třeba je pouze přijmout a respektovat jejich smysl a sílu, tak se sami stanete mistry proměny. Buďte se vytrvalí, porušíte-li nějakou dohodu, začněte znovu druhý den a opět další den. Zpočátku to bude těžké, ale den ode dne to bude stále snazší, až jednou objevíte, že žijete v souladu se Čtyřmi dohodami. A budete překvapeni, jakým způsobem se váš život proměnil. Vaše láska a sebeúcta porostou. Nestarejte se o budoucnost a žijte v přítomném okamžiku. TADY A TEĎ.

Zdroj: citace z knihy Čtyři Dohody od Don Miguela Ruize

PS: Stáhněte si mé EBOOKY ZDARMA