HO’OPONOPONO

Led 30, 2022 | Inspirace | 0 komentářů

Přijetí zodpovědnosti za svůj život

Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru.. Je to název starého havajského učení a znamená „vylepšit, vyčistit, napravit chybu“. Jde o proces uvolňování, odpuštění a čištění.

Základní myšlenkou metody, je převzetí 100% zodpovědnosti za vše, co se děje v mém životě, ve mě i kolem mě. Naše myšlenky vytvářejí naši realitu. To, co se Vám v životě stane, není Vaše vina, ale Vaše zodpovědnost. Patří sem i to, co říkají, dělají nebo si myslí druzí a objeví se to ve Vašem životě. Když přijmete veškerou zodpovědnost za vše, co se objeví ve Vašem životě, pak se Vás týkají všechny problémy druhých lidí, kteří Vás vyhledají. A cokoli potkáte, to můžete uzdravit.

Máte moc vyléčit cokoliv, co vám vstoupí do cesty. Vše výše jmenované může být léčeno, ať se to k vám dostalo jakýmkoliv způsobem. Když to dokážete cítit, dokážete to i vyléčit a to skrze sebe

Metoda zahrnuje „čištění“ sebe sama a svého podvědomí od všech negativ, aby člověk mohl vidět změny v ostatních. Když se postaráte o své vlastní potíže, odezní i u jiných.

A teď to nejdůležitější – jsou to čtyři věty/slova, které mění svět:

Miluji tě

Omlouvám se

Prosím odpusť mi

Děkuji Ti

Opakováním těchto jednoduchých slov/manter, dosáhneme procesu čištění a zbavíme se negativní energie v nás – tedy chybných myšlenek, vzorců uvažování a paradigmat. Procesem čištění můžeme dosáhnout čehokoli – zlepšení kvality našeho života, překonávání těžkých a obtížných situací, napravování mezilidských vztahů, dosáhnutí osobních i pracovních úspěchů…

Podle Dr.Lena je třeba pro léčení věcí z „vnějšího světa“ postupovat takto: Nejdříve směrem k danému problému řekněte “Omlouvám se“ a “Prosím, odpusť mi.“ „Omlouvám se“ říkáte, abyste uznali, že se něco stalo a že si uvědomujete, že to není dobré. Omlouvám se – těmito slovy uznáváte, že se do Vašeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program. Tím, že vyslovíte slova “Omlouvám se”,

sdělujete Univerzu, že ve svém nitru žádáte o odpuštění čehokoli, čím jsme si tento program přitáhli. Přijímáte absolutní zodpovědnost za vše, co se ve Vašem životě objevilo.

Tím, že říkáte “Prosím, odpusť mi“, si uvědomujete možné chyby, křivdy a bolesti, jež jste se mohli dopustit. Odpouštíte sami sobě. Současně žádáte o odpuštění Božskou mysl/Vesmír, jejíž součástí je vaše mysl. Těmito slovy prosíte o čištění, uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo.

Pak opakujete “Miluji tě“ a “Děkuji ti“. Slova “Miluji tě“ rozproudí zablokovanou energii, vypouštíte do světa myšlenkovou energií lásky, sami k sobě, k okolí, ke všem živým bytostem, k celému vesmíru. Láska je jednou z nejsilnějších a nejmocnějších energií, která nás obklopuje. Je-li nepodmíněná, čistá a upřímná, je nejsilnějším lékem na všechny bolesti těla i duše. Láska, na kterou se skrze slova “Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji.

Když po tomto výroku vyslovíte “Děkuji ti“, vyjadřujete vděčnost. Vyjadřujete víru, že problém bude vyřešen pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Děkuji Ti“ je výraz vděku a pokory za vše, co Vás potkalo. Vyjádřením upřímného vděku i za věci, jež mě zranily, ublížily, způsobily nepříjemnosti, strach i bolest dokazuji, že si uvědomuji hodnotu všech věcí, které mě obklopují, nejenom hmotných, ale i zkušeností a situací

Dr. Hew Len je označován za nejpodivuhodnějšího terapeuta světa. Dokázal totiž uzdravit i ty zdánlivě nevyléčitelné a psychicky narušené pacienty, vězně a vlastně každého, aniž by se s ním kdy setkal. O doktoru Hew Lenovi a jeho neznámé havajské technice Ho´oponopono se začalo mluvit před několika lety, kdy uzdravil pacienty psychiatrické léčebny v Honolulu, aniž by se s nimi setkal osobně. Jakmile ho zaregistroval známý podnikatel Joe Vitale (můžete ho znát například z filmu a knihy Tajemství) a napsal o něm knihu Svět bez hranic, stala se z tohoto již postaršího pána přímo legenda.

Zjednodušeně řečeno, doktor Hew Len léčí své pacienty jednoduchou formulkou: slovy Miluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti. Ano, čtete dobře. Prostě jen vymazával programy v nevědomí, přijímal všechny pacienty i okolnosti do svého srdce.

A jak zapojuji do svého života Hoponopono já?

Nejčastěji v situacích, kdy mě někdo, něco nebo nějaká situace vyvede z míry, naštve a donutí mě k emoci nespokojenosti, vím, že se mě to týká a mám za tuto situaci zodpovědnost. Abych mohla změnit tuto emoci, která se mi nelíbí, vždy ihned začnu s odříkáváním v duchu této „mantry“  MILUJI TĚ – OMLOUVÁM SE-PROSÍM, ODPUSŤ MI – DĚKUJI TI … stále dokola a neustále, dokud v sobě nepocítím úlevu,  „klid a mír“…ale pozor,  toto odříkávání  nepatří „tam tomu“, ale mě. Mému já a mému srdci!!!

Já osobně si opakuji tato slova skoro celou cestu při řízení auta nebo při čekání ve frontě, před spaním, po probuzení.. prostě „čistím, čistím, čistím“…

Snažím se čistit i ty „velké“ světové věci , jako je násilí, hlad, umírání, nemoci… i ty se mě týkají, pokud mě vnitřně rozzlobily.  Můžeme sebe, a tím pádem i ostatní a svět kolem, jednoduše očistit od tohoto všeho, co nás trápí, bere sílu i náladu …

Za svůj život si můžu jen já sama,  mohu si jej  tedy změnit jen já a to je pro mě velmi uklidňující a osvobozující…

A nezapomeňte, je důležité to, co z nás „jde ven“, protože to se k nám jako ozvěna zase vrací. Vždy máte sílu a možnost učinit jakoukoliv změnu tím, že změníte způsob vlastního myšlení/vyzařování.

 

Mějte nádherný den, Vaše Dáša