Inspirace

Inspirace je jedním z nejlepších motivátorů a najdeme ji skutečně všude. Je ideální „koupat“ se v inspiraci každý den. Pak se nám daří dlouhodobě udržet naši motivaci a cítit se lépe. Přináším pár zdrojů inspirativního čtení. Mějte nádherný den Dáša

5 ZÁKONŮ ŽIVOTA

1) Myslete tak, jakoby každá myšlenka, kterou se obíráte, byla vypálena ohněm na oblohu a mohl ji vidět celý svět.   2) Mluvte tak, jakoby každé slovo, které vyslovíte, mohl slyšet každý na světě.   3) Jednejte tak, jakoby každý skutek, který učiníte, měl...

PARADOXY DNEŠNÍ DOBY

Žijeme v uspěchané době, kdy dokážeme zdánlivě mnoho, ale někdy ztrácíme sami sebe a zapomínáme, že ty nejkrásnější věci jako úsměv, laskavost, východ slunce, rozkvetlé květiny, smích, pohlazení, obětí, setkání s přáteli, odpočinek, modrá obloha, vůně táboráku, zpěv...

Není čas vyčkávat, je čas konat

Toto jsou úkoly náš všech v tomto životě: ✔ Uklízet ve svém vlastním nitru, ne toho druhého. ✔ Posilovat víru v sebe, nejen ji obdivovat u druhého. ✔ Ovládat své emoce, ne poukazovat na slabost druhých. ✔ Měnit své myšlení, ne formovat své...

SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA

WAYNE DYER - SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem. Přestaňte se urážet Chování...

SOKRATOVA MOUDROST – ZKOUŠKA TŘÍ SÍT

Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí. Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl  o Tvém příteli?" "Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych Tě podrobil zkoušce. Říká...

10 moudrých rad do života duchovního vůdce Dalajlámy.

10 moudrých rad do života duchovního vůdce Dalajlámy.   1. Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.   2. Při nedorozumění s vašimi milovanými, řešte pouze vzniklou situaci. Netahejte do toho minulost.   3. Že nedostanete vždy, co chcete, je...

10 zlodějů naší energie podle Dalajlámy

10 zlodějů naší energie podle Dalajlámy Každý den disponujeme určitým množstvím energie. Je jen na nás, čemu a komu naši energii každý den věnujeme. Energii můžeme načerpat, ale také ztratit.  Koukněte na 10 zlodějů naší energie podle Dalajlamy. Neobklopujte se lidmi,...

DESET KROKŮ K SEBELÁSCE OD LOUIS L. HAY

DESET KROKŮ K SEBELÁSCE OD LOUISE L. HAY   1) ZANECHTE VEŠKERÉHO KRITIZOVÁNÍ.  Kritizování nikdy nic nezmění. Odmítněte kritizovat sami sebe. Přijímejte sami sebe přesně takové, jací jste. Každý se mění. Když se kritizujete, jsou vaše změny negativní. Když se...

Pěstujte náhodnou laskavost a nesmyslně krásné činy

Pěstujte náhodnou laskavost a nesmyslně krásné činy Tak zní undergroundový slogan, který se šíří po celé zemi. Je svěží zimní den v San Francisku. Červená Honda plná vánočních dárků dojede k pokladně, kde se u Bay Bridge vybírá mostné, a její řidička s úsměvem...

PROSBA O VŠEDNÍ DEN

Neprosím o zázrak, Pane, ale o sílu pro všední život. Nauč mě umění malých kroků. Učiň mě hledajícím a nalézajícím, učiň mě sebejistým v pravý čas. Obdař mě jemnocitem,abych dokázal odlišit prvořadé od druhořadého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl...

BUDDHŮV ÚSMĚV

Buddhův úsměv v sobě má kouzlo, sílu, která se přenáší na lidi. Je zajímavé, že většina mystických či božských „představitelů“ se neusmívá. Naopak jsou přísní, zachmuření, zadumaní či mají výraz utrpení. Buddhův úsměv ale opravdu dokáže kouzlo s každým z nás. Je totiž...

Štěstí – Jaroslav Dušek

„Štěstí je stav, vnitřní stav. Štěstí je způsob, jakým prožíváš svět a sebe sama. Štěstí je milovat sebe sama. Štěstí je být sám sebou. Štěstí je dokázat být sám se sebou a nepřekážet si. To je ohromný štěstí, protože když se člověk naučí sám se sebou vyjít a milovat...

Příběh k zamyšlení – Moudrý profesor

Profesor stál před jeho třídou filozofie a měl před sebou různé předměty. Když hodina začala, bezeslovně zvedl prázdnou a velmi velkou sklenici od majonézy a začal ji naplňovat golfovými míčky. Poté se studentů zeptal, jestli je sklenice plná. Souhlasili, že ano....

Desatero lékaře – MUDr. Jan Hnízdila

Desatero lékaře - MUDr. Jana Hnízdila 1. Nevěřte slepě lékařům. Naslouchejte signálům těla. Nemocí vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete. 2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví. Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart už se nemusí podařit. 3. Žádná...

Krátký příběh k zamyšlení – Chlapec s hřebíky

Byl jednou jeden chlapec, který měl neklidnou a špatnou povahu. Jednoho dne mu jeho otec dal sáček plný hřebíků a řekl mu: “Pokaždé, když se na někoho rozzlobíš, nebo ztratíš trpělivost, zatluč jeden hřebík do zahradního plotu.” První den chlapec zatloukl 37 hřebíků....

MODLITBA OPTIMISTY

MODLITBA OPTIMISTY: Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě, protože to znamená, že mám přátele. Děkuji za daně, které musím platit,protože znamenají, že mám práci. Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat, za okapy, které...

Krátký příběh k zamyšlení – Pravé bohatství

Krátký příběh k zamyšlení: Pravé bohatství Otec velmi bohaté rodiny vzal svého syna na venkov s úmyslem ukázat mu, v jaké bídě někteří lidé žijí. Pár dní a nocí strávili na malém horském hospodářství, které vlastnila nemajetná rodina. Když se vraceli domů, otec se...

Krátký příběh k zamyšlení – Pes a zrcadlo

Krátký příběh k zamyšlení: Pes a zrcadlo Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I oni...

30 DALAJLAMOVÝCH RAD PRO ŠTASTNÝ ŽIVOT

Každý den se 20-30 minut procházejte. Mějte přitom na tváři úsměv. Alespoň 10 minut denně stravte v tichu. Spěte nejméně 7 hodin. Žijte třemi „E“: energie, entuziasmus, empatie. Hrajte hry. Čtěte více knih. Udělejte si čas na jógu, meditaci a modlitbu, protože ty...

KRÉDO OPTIMISTY

Slibte si, že budete: Tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši. Všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu. Všechny přátele přesvědčovat, že v nich něco je. Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus. Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to...

HO’OPONOPONO

Ho´oponopono je energie přijetí zodpovědnosti za svůj život. Ho´oponopono je stará havajská technika pro vytváření hojnosti, zdraví a míru.. Je to název starého havajského učení a znamená "vylepšit, vyčistit, napravit chybu". Jde o proces uvolňování, odpuštění a...

DOPORUČENÉ KNIHY

Knihy jsou pro mě velmi důležité a hrají v mém životě důležitou roli. Zde pravidelně aktualizuji a přidávám knihy, které jsem v nedávné době přečetla a zaujaly mě a také ty, které jsou pro mě nejdůležitější.    EMOCE POD KONTROLOU -  Matthew McKay, Jeffrey C....

SEZNAM, KTERÝ MĚNÍ ŽIVOT

Zdraví Pij dostatek vody. Jez snídaně jako král, obědy jako princ a večeře jako žebrák. Jez víc jídla rostoucího na stromech a keřích a méně zpracovávaného. Žij třemi E – Energie, Entuziasmus, Empatie. Čti víc knih, než v loňském roce. Seď v tichosti alespoň deset...

Moje služby: