JAK SE CÍTIT DOBŘE BEZ JAKÉKOLI PŘÍČINY

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

 Jedno moudré přísloví říká „Není každý den posvícení.“  A opravdu většina z nás není každý den v báječné náladě. Někdy se cítíme lépe a někdy hůře, tak to prostě je. Mám pro Vás ale dobrou zprávu, i když zrovna nemáme svůj den nebo převažují spíše špatné pocity, máme moc to ihned změnit. Jen my sami máme moc a kontrolu nad tím, jak se chceme cítit a jak chceme myslet. Hlavní roli zde hraje především náš mozek a jen my ho můžeme přimět dělat, co chceme. Hlasy uvnitř naší hlavy můžeme jednoduše ztlumit nebo zesílit, nebo je můžeme přimět říkat, co chceme, aby říkaly. Takže proč nemít posvícení každý den?

Jak se můžeme cítit dobře bez jakékoli příčiny? A jak si můžeme rychle vyvolat dobré pocity? K tomu nám může posloužit jednoduché NLP cvičení – KOTVENÍ.

 

 UKOTVĚTE SVÉ KLADNÉ POCITY

 

 • Zamyslete se a zkuste si vybavit nějakou opravdu legrační vzpomínku, něco opravdu zábavného, co Vám vyvolá úsměv na tváři.                                                                                                                                                                                                                  
 • Nyní si představte přímo před sebou obrazovku, tak, abyste na ní mohli sledovat cokoli budete chtít.                                       
 • Teď se v duchu vraťte k té vzpomínce, příjemnému zážitku, při kterém jste se cítili opravdu dobře na těle i na duši. Pokud máte nyní nutkání se usmívat, nebo se dokonce při této vzpomínce usmíváte, pak je to ta správná vzpomínka.
 • Mějte před očima na obrazovce, co jste tehdy viděli, poslouchejte, co jste tehdy slyšeli, a prociťte, co jste tehdy cítili. Skutečně si představte, jako byste tam byli zpátky a dělo se to právě nyní. Podržte tuto vzpomínku ve své hlavě.                  
 • Nyní si představte u obrazovky, na které sledujete svou vzpomínku, PÁČKU s nápisem LEGRACE (ZÁBAVA).                                
 • Nyní nechte obrázek své radostné vzpomínky, aby k Vám přicházel blíž a blíž , zvětšoval se a prosvětloval, začněte páčku s názvem ZÁBAVA pomalu zvedat nahoru. Abyste to cítili ještě opravdověji, skutečně ten pohyb fyzicky vykonejte (možná to některým z vás přijde směšné nebo hloupé, ale opravdu udělejte to a uvědomte si, že některé věci, které děláte a znepříjemňují Vám život, jsou ještě nesmyslnější).                                                                                                                                                     
 • Představte si, že se obrázek zvětšuje, přibližuje se k Vám a spolu s tím, jak vzrůstají emoce, se stává stále živějším.
 • Zatímco budete páčku pozvolna zvedat takovou rychlostí, jež odpovídá změnám ve Vašem těle i ve Vašich pocitech, dovolte, aby se k Vám tato radostná vzpomínka přiblížila ještě více, aby se ještě více zvětšila a rozjasnila.                                        
 • Přidejte barvy, přidejte záři. Prohlédněte si detaily.
 • Když to dokončíte, ve Vaší hlavě se ozve hlas, který řekne: „Zábava může začít.“                                                                               
 • Malou chvíli si tento báječný pocit užívejte. Potom vraťte páčku do původní pozice a dovolte svému tělu, aby se vrátilo do neutrálnějšího stavu.                                                                                                                                                                                 
 •  V budoucnu už nebudete potřebovat určitý čas na to, abyste si vyvolali dnešní pocity, protože už máte svou páčku. Chcete-li si ověřit, že kotva byla úspěšná, na chvilku se zastavte, znovu uchopte páčku a spolu se slovy „Zábava může začít“ ji zvedněte směrem vzhůru. Měli byste se vrátit do stejně extatického stavu a zažívat radostné pocity, jaké jste zažívali předtím.

Samozřejmě čím více toto cvičení opakujete, tím silnější Vaše kotva příjemných pocitů bude.

Tato NLP technika se jmenuje KOTVENÍ. Vezmeme si určitý pocit a asociujeme ho s určitým podnětem – v tomto případě na kontrolním panelu v naší mysli. Vzhledem k tomu, že se tyto dvě věci zrodily současně, usoudí náš mozek, že k sobě musí patřit.  Tato báječná technika Vám umožní zachytit jakýkoli svůj pocit a asociovat si jej s nějakým vnitřním obrázkem, jako je například páčka, nebo nějaký dotek, slovo či pohyb. Díky tomu můžete později svůj určitý podnět použít a znovu si aktivovat příslušný pocit, kdykoli jej budete potřebovat.

 

MŮJ TIP: Já osobně mám v záloze takovou malou „kartotéku“ veselých momentů z mého života, kdy jsem se opravdu od srdce zasmála.Kdykoli si uvědomím,že nemám zrovna dobrou náladu a cítím se hůře, tak si hned jeden zážitek z kartotéky vylovím a hned mi vyvstane úsměv na rtu, třeba zrovna jako teď, jen o tom píšu 🙂Během několika málo vteřin jsme schopná si ovlivnit náladu, samozřejmě pokud chci a rozhodnu se proto.

 CO JE TO NLP? 

 • Neuro – označuje smyslové orgány, svět vnímáme právě smysly;
 • Lingvistické– označuje řeč a vnímané a prožívané je organizováno, uchováno a předáno právě pomocí jazyka;
 • Programování – znamená opakující se vzorce (programy) vnímání, myšlení a cítění, naše vědomé i nevědomé plánování situace na základě jazykového zhodnocení dané situace.

Základní myšlenka této metody tkví v tom, že v naší mysli si vytváříme jakési vnitřní mapy (někdy též smyslové mapy, neuromapy), které předcházejí řeči (i vnitřní), a jsou s ní aktivně spojené. Ačkoliv je tento model výrazně zjednodušený, jeho význam tkví v upozornění na algoritmickou posloupnost (program) smyslového vnímání – jazykové zpracování – naše chování. Přitom jazykové zpracování nemusí být jen vnitřní řeč, může jít i o slova, která nám bezděky vytanou při určitých podnětech a která bez rozmyslu vyslovíme.

Zdroj cvičení a informací –  kniha NLP pro každého – Richard Bandler      

S technikami NLP a mnoha dalšími pracuji se svými klienty v rámci koučovacích sezení. Vyzkoušejte UKÁZKOVÝ MAILOVÝ KOUČINK ZDARMA