Co nebo Kdo je Bůh?

Tuto otázku jsem si kladla odmalinka a v poslední době celkem často. Už jako malá jsem věřila, že je něco mezi nebem a zemí, že existuje někdo, nebo něco většího, něž jsme my. Někdo, nebo něco, co stvořilo veškerý vesmír a tuto nádhernou planetu, všechny její krásy – květiny, zvířata, moře, lidi….

Tomu někomu, nebo něčemu se říká „Bůh“. Vždy jsem ale cítila, že se neshoduji vnitřně s výkladem Boha různými náboženstvími (boha mužského rodu,  malicherného, mstivého, žádajícího dary, přikazujícího, odsuzujícího a vyžadujícího poslušnost…). Nesouzněla jsem s tím, že bych měla patřit k nějaké církvi, směru, abych mohla v Boha věřit a být jím přijatá.

 Já osobně jsem si vždy představovala Boha jako mocnou energii, sílu, vesmír, něco, co nás obklopuje na každém kroku a co nám pomáhá na naší cestě. Je však zajímavé, že spousta lidí se o Bohu stydí hovořit, slovo Bůh je pro někoho dokonce těžké vyslovit nahlas.

Přiznám se, že ještě před pár lety to pro mě bylo také těžké, jelikož je toto slovo spojováno převážně s náboženstvím, ke kterému se většina z nás nechce hlásit. Je smutné, že pro mnoho lidí je snazší a příjemnější hovořit o násilí a zlosti, než o Bohu a lásce.

Před pár lety se mi dostaly do rukou úžasné knihy „Hovory s Bohem od Neale Donalda Walsche“. Tyto knihy jsem dostala od ženy, které si nesmírně vážím a moc jí za to děkuji!

Jsou to jedny z přelomových knih v mém životě.  Našla jsem v nich odpovědi na spoustu mých otázek. A hlavně jsem konečně našla definici Boha, jak já to vnitřně cítím od mala, ale nedokázala jsem to pojmenovat.  A díky těmto knihám jsem se přestala bát a stydět vyslovovat slovo Bůh. Knihy Hovory s Bohem mě inspirovaly k napsání toho článku. Já Boha vnímám jako univerzum, vesmír, všudypřítomnou tvořivou energii, lásku. Každý tuto energii může nazývat, jak mu to vyhovuje, hlavní je důvěřovat jí.

Je mou milou „povinností“ se s Vámi o definici Boha  z této úžasné knihy podělit:

„Pro některé z vás jsem čistá energie. Pro jiné jsem ten nejkrásnější cit, jemuž říkáte LÁSKA. Někteří z vás nemají ani tušení, co jsem. Jen víte, že jsem.

Pro některé z vás jsem muž. Pro jiné jsem žena. Pro další jsem obojí. A pro některé nejsem ani jedno, ani druhé.

A tak to je. JÁ JSEM.

Jsem vítr, který vám čechrá vlasy. Jsem slunce, které vás zahřívá. Jsem déšť, který vám tančí po tváři. Jsem vůně květin ve vzduchu. Jsem květina, která voní. Jsem vzduch, který přenáší vůni květin. Jsem v každé květině, v každé duze, v každé hvězdě na obloze. Jsem neuvěřitelná dokonalost každé sněhové vločky.

Jsem vaše první myšlenka. Jsem vaše poslední myšlenka. Jsem představa, která osvítila váš nejkrásnější okamžik. Jsem nádhera jeho naplnění. Jsem pocit, který podnítil to nejkrásnější, co jste kdy udělali. Jsem ta část vašeho já, která po tomto pocitu neustále touží.

Úkolem Boha není vytvářet okolnosti a podmínky vašeho života. Bůh vás stvořil podle obrazu svého. Vy tvoříte zbytek užitím schopností, které vám dal Bůh. Bůh stvořil život. Dal však člověku svobodnou vůli, aby se svým životem mohl nakládat podle svého přání. V tomto smyslu je vaše vůle vůlí Boží.

Svůj život žijete tak, jak jej žijete, a je to vaše vůle a proto Vám do ní nemůže Bůh zasahovat.

Bůh je pozorovatel, nikoli tvůrce. Bůh je připraven vám pomoci, ale ne takovým způsobem, jak možná očekáváte. Bůh od nás není oddělen, nikdy, my si jen myslíme, že jsme odděleni od něho. Každý z vás má své vlastní představy. Každý z vás mi porozuměl – vytvořil si mě – svým vlastním způsobem.

Váš vnitřní hlas je nejhlasitější hlas, kterým k vám hovořím, protože je vám nejblíže. Je to onen hlas, jenž vám říká, co je dobré a co špatné, co je pravdivé a co nepravdivé. Je to radar, jenž udává směr, řídí vaši loď a vede vás na vaší cestě, pokud mu to dovolíte. Je to onen hlas, který vám říká, zda slova, která právě čtete, jsou slova lásky nebo slova strachu. Podle něj se můžete rozhodnout, zda se podle nich řídit nebo je ignorovat.“ Bůh je vším -vším viditelným i neviditelným.

Bůh je napojení na sama sebe. Na svůj zdroj, který nás spojuje se vším a se všemi lidmi okolo nás. Tento zdroj je posvátný a člověk ho začíná vnímat, jen když začne věřit sám sobě a přestane lpět na věcech nepodstatných. Tam je doma sám u sebe.

Všichni si myslíte, že Bůh se projevuje jen jedním způsobem. To je velmi nebezpečná myšlenka. Brání vám v tom, abyste Boha viděli všude. Myslíte-li si, že Bůh hovoří jen jedním způsobem, že má jen jednu podobu, nikdy mě neuvidíte a neuslyšíte.                                                                                        

Bůh je ve smutku i ve smíchu, v hořkosti i radosti. Za vším se skrývá Boží záměr – a proto je Bůh přítomen ve všem. Myslíš si, že Bůh se neumí smát ?  Že nemá rád vtipy ?  Že nezná humor ?  Říkám vám, Bůh vymyslil humor.

Myslíte si, že musíte šeptat, když se mnou mluvíte ?  Jsou snad slangová nebo sprostá slova mimo dosah mého chápání ?  Říkám vám, můžete ke mně mluvit, jako byste hovořili ke svému nejlepšímu příteli. Myslíte si, že existuje nějaké slovo, které jsem nikdy neslyšel ?  Nějaký pohled, který jsem nikdy neviděl ?  Zvuk, který neznám ?

Myslíte si, že něčím pohrdám, zatímco miluji ostatní?  Říkám vám, ničím nepohrdám. Nic mi není odporné. Všechno je život, a život je dar; nevýslovný poklad; něco posvátného. Nechci vaše uctívání, nepotřebuji vaši poslušnost a nevyžaduji od vás, abyste mi sloužili. Bůh nemá žádné potřeby. Jsoucno je všechno, co je. Proto nic nepostrádá ani nepotřebuje.

Vy lidé se nepovažujete za hodné toho, aby k vám hovořil Bůh. Jak tedy můžete očekávat, že uslyšíte můj hlas, když si myslíte, že si nezasloužíte, abych k vám hovořil ? Myslíte si o sobě, že nejste dost dobří, dost krásní, že jste příliš hříšní na to, abyste byli součástí Boha. Tak dlouho popíráte to, čím jste, že jste to zapomněli

Jste dobro a milosrdenství a soucit a porozumění. Jste klid a radost a světlo. Jste odpuštění a trpělivost, síla a odvaha, jste pomocníci v době nedostatku, utěšovatelé v době smutku, léčitelé v době zranění, učitelé v době zmatku. Jste nejhlubší moudrost a nejvyšší pravda; největší klid a nejkrásnější láska. To všechno jste. A v některých okamžicích života si to uvědomujete.

Život je tvůrčí činnost, nikoli objevování. Nežijete každý den proto, abyste objevovali, co vám život přinese, ale proto, abyste jej tvořili. V každém okamžiku tvoříte svou realitu, pravděpodobně aniž si to uvědomujete. Bůh je váš partner. Máme věčnou smlouvu. Já jsem vám slíbil, že vám vždycky dám to, o co požádáte.“

Skutečný Mistr není ten, kdo má nejvíc žáků, ale ten, kdo tvoří nejvíce Mistrů.

– Skutečný vůdce není ten, kdo má nejvíc stoupenců, ale ten, kdo tvoří nejvíce vůdců.

– Skutečný král není ten, kdo má nejvíc poddaných, ale ten, kdo přivádí nejvíc lidí na trůn.

– Skutečný učitel není ten, kdo má největší vědomosti, ale ten, kdo dává vědomosti druhým.

– A skutečný Bůh není Bůh, který má nejvíc služebníků, ale Bůh, který slouží největšímu množství lidí a činí tak Bohy z druhých.“

(citace z knihy Hovory s Bohem  – Nale Donald Walsch)