KOUČINK 

 

Udělali byste rádi výraznější pokrok ve vašem osobním či pracovním životě? Potřebujete se ve svém životě pohnout z místa? Potřebujete udělat změnu? Dosáhnout nějakého konkrétního cíle? Najít své životní poslání? Učíte se cizí jazyk, ale už několik let jste v kurzu pro začátečníky?

Pak právě pro Vás je určen koučink.

Co je to koučink a kdo je to kouč?

  • Koučink je skvělá metoda, jak odhalit vaše netušené zdroje a využít váš plný potenciál
  • Kouč Vás správnými a cílenými otázkami dovede k optimálním řešením a odpovědím, které máte ukryté v sobě, jen si to neuvědomujete. 
  • Kouč pomůže vaší mysli podívat se směrem, kterým se ještě nedívala. Vyvést vás ze zaběhnutých kolejí a autmatického myšlení.
  • Kouč ví, že Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit.
  • Kouč je Vaším průvodcem na cestě k: dosažení vašich cílů, rozvoji vašich schopností, ujasnění si hodnot a priorit, k odhalení vašeho talentu, nalezení řešení problémů a situací, splnění cílů a snů a mnoho dalšího.
  • Koučování nám umožňuje uvědomit si realitu, převzít za svá rozhodnutí zodpovědnost a podívat se na problémy a možnosti řešení z jiné stránky, než jsme zvyklí.
  • Koučování je založeno na vzájemné důvěře a pozitivním zaměření.

Timothy Gallway prohlásil "koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon". John Whitmore zase řekl „Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou“

Tajemství pokroku je v tom, že musíme začít. Tajemství začátku je v tom, že rozdělíme obrovský úkol do malých, zvládnutelných úkolů a pak začneme s tím prvním.

Specializuji se pouze na  MAILOVÝ KOUČINK, jelikož tuto formmu koučinku shledávám jako nejpřinosnější pro své klienty. 

 

MAILOVÝ KOUČINK

 

Jak dlouho by měl e-mail koučink trvat?

 Aby měl koučink opravdu smysl a klient se mohl někam posunout, měl by koučink trvat alespoň 3 sezení, tedy u e-mailu 3 týdny – 6 týdnů. Je na rozhodnutí klienta, zda chce „sezení“ "1x" za týden nebo "1x" za 14 dní, tedy jeden týden se vždy vynechá. Frekvenci je možné samozřejmě v průběhu koučovaní změnit a přizpůsobit potřebám klienta. 

 

Jak bude e-mail koučink probíhat?

Na prvním koučovacím „sezení“  si stanoví klient za pomoci kouče cíl a oblast, kterou chce řešit.  Od toho se pak budou odvíjet další koučovací e-maily. Jelikož mi děti časově neumožňují koučovat například hodinu v kuse, v současné době to mám s klienty nastavené tak, že posílám koučovací mail s otázkami vždy večer a klient pak má dle svých časových možností čas na to mi odpovědět do 1 - 3 dnů, jak mu to vyhovuje. Pak v návaznosti na odpovědi zasílám opět další mail. V jednom týdnu tedy zasílám 4 maily - což je bráno jako jedno koučovací sezení. Celkem tedy jsou  3 koučovací „sezení“ rozdělené do jednoho či dvou měsíců, záleží na frekvenci, zda vám více vyhovuje koučik každý týden, nebo 1x za 14 dní.   V koučovacích mailech jsou otázky k zamyšlení a zodpovězení dle aktuálního tématu a cíle řešení, dále dle Vašeho tématu posílám inspirativní materiály, jako citáty,  různé testy a koučovací pomůcky, které pomohou k posunu vpřed v dané oblasti. Po každém sezení by si měl klient stanovit akční plán, kroky které chce podniknout do dalšího koučovacího sezení. Díky rozložení sezení do 1 – 2 dnů, si klient může dát čas na odpovědi a má dostatek času.

 

V rámci koučovacího procesu pracuji převážně s Metodou GROW. Česky tato metoda znamená RŮST. Tvůrcem této metody je jeden ze zakladatelů koučinku John Whitmore.

 Jako bonus ode mě každý klient v rámci koučovacího sezení obdrží na konci všech sezení stručný souhrn jeho osobního astrotypu - osobní typologie člověka - stručnou charakteristiku, jaké energie mu byly dány do vínku.

V rámci koučinku snažím hodně pracovat s vizualizacemi, které jsou velmi mocným nástrojem našeho podvědomí, které nezná rozdíl mezi skutečností a představami. Pokud si něco představujeme a prožíváme emočně, pak to naše podvědomí bere, jako realitu a snaží se o to, aby nám co nejrychleji pomohlo uspět a zhmotnit tuto realitu.

Já jako kouč jsem vázána slibem mlčenlivosti, takže žádné osobní ani jiné údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. 

 

Kolik mě bude e-mail koučink stát?

Cena za 3 "sezení" tedy 12 jednotlivých mailových sezení - tedy 3 týdny je 1100 Kč.

 

Proč e-mail Koučink funguje:

U mailového koučinku je velká výhoda, že klient musí své odpovědi psát a tudíž přínos je dvojnásobný,jelikož to, co zapíšeme si musíme více uvědomit, více se zamyslet, více to vnímáme a také musíme jasněji a stručněji formulovat své odpovědi a vybrat si pro sebe to nejdůležitější  a nejpodstatnější. Psaní je také úžasná forma terapie. Klient má čas na to se nad odpovědmi opravdu zamyslet, není tlačen časovým limitem vyhrazeným v případě osobního sezení, má možnost se nad odpověďmi zamyslet, kdy jemu to zrovna vyhovuje. Já jako kouč mám na klientovy odpovědi také více času, a díky tomu mu mohu klást ty nejlepší otázky, které ho vedou na cestě k jeho cílům. K odpovědím se mohu v průběhu koučovacích sezení vracet, sledovat pokroky. 

Proč věřím koučinku já?

V životě i v práci musím vidět každý den nějaký posun a růst. Už odmalinka jsem ráda pomáhala lidem. Koučink spojuje obojí. Naplňuje mě, když mohu lidem pomoci a vidím, jak se posouvají ke svým cílům, jak si mění svůj život k lepšímu a jak rostou.

 

Pokud si nejste jistí, můžeme vyzkoušet ukázkové koučování ZDARMA - 2 koučovací maily, a pokud ucítíte, že je to pro Vás ta správná metoda, pak můžeme domluvit konkrétní termíny a doladit detaily, smlouvu, cenu a pod.  

Mezi mnou a klientem bude sepsána řádná smlouva, kde bude definován rozsah spolupráce.

 

Máte-li zájem o koučink po mailu pak mě neváhejte kontaktovat na e-mail dagmar.kriklanova@seznam.cz nebo na telefonu 602 487 682

 

Vzdělání v oblasti koučinku: V roce 2011 jsem úspěšně absolvovala AKREDITOVANÁNÝ KURZ EXTERNÍ PROFESIONÁLNÍ KOUČ akreditovaný Ministerstvem Školství a tělovýchovy mládeže. A od té doby přečetla mnoho knih o koučovacíhc metodách a v této oblasti se i nadále stále průběžně vzdělávám.

Dáša Křiklanová - kouč osobního rozvoje