Desatero špičkových koučů

  1. Mají silnou víru v sebe sama, mají srovnané své vlastní hodnoty, jsou autentičtí a vědí, čeho chtějí dosáhnout.
  2. Mají vzdělání v oboru a stále pracují na svém vlastním rozvoji, učí se novým věcem.
  3. Umějí pečlivě naslouchat , dávají vám najevo, že je vaše názory a stanoviska hluboce zajímají.
  4. Jsou přirozeně zvídaví zejména pokud jde o lidi kolem nich, mají smysl pro laskavý humor a pokoru.
  5. Jejich osobní integrita je velmi vysoká, chovají se konzistentně, stojí si za svým a pokud se někdy zmýlí, nemají potřebu to maskovat. Jsou přímí a upřímní.
  6. Svým klientům se snaží vycházet maximálně vstříc, chápou jejich potřeby a s každým z nich jednají naprosto individuálně – i v maličkostech. Jsou otevřeni mnoha různým možnostem a nedrží se striktně zaběhaných postupů.
  7. Jako podnikatelé mají stabilní finanční zázemí, neslibují nemožné a v otázkách peněz jsou vůči klientům naprosto otevření a jednají s nimi na rovinu.
  8. Sami mají dobře vybalancovaný svůj vlastní život, jsou spokojení.
  9. Existují pro ně jasně definované etické i lidské hranice, vědí, kam až mohou zajít a nezneužívají koučinku k manipulaci. Neradí, nehodnotí, nepodsouvají svá vlastní řešení.
  10. Mají silně rozvinutou intuici, jsou odvážní, kreativní, ochotni nést riziko toho, že jdou do neznáma. Jsou otevřeni změnám – vítají je a v pozitivním směru je podporují.

text převzat ze stránek www.koucove.cz