E-MAIL KOUČINK

Co je to koučink:

  • Koučink je moderní metoda rozvoje a vedení lidí, která uvolňuje potenciál člověka, zvyšuje jeho vnitřní hranice efektivity a maximalizuje tak jeho výkon. Zvyšuje motivaci, odpovědnost a uvědomění.
  • Koučink pomáhá dosahovat vytyčených cílů, najít vlastní cestu řešení, získat nový způsob myšlení a konání, který může zdánlivě nemožné učinit možným, a to jak v oblasti pracovní, tak v osobním životě.
  • Koučink vede lidi k určení si priorit, porovnání možností,přání a hodnot.
  • Kouč Vás správnými a cílenými otázkami dovede k optimálním řešením a odpovědím, které máte ukryté v sobě, jen si to neuvědomujete. 
  • Kouč pomůže vaší mysli podívat se směrem, kterým se ještě nedívala. Vyvést vás ze zaběhnutých kolejí a myšlení.
  • Kouč ví, že Klient je tím největším a nejdůležitějším expertem na sebe sama. Zná sám sebe, své silné a slabé stránky, své možnosti a bariéry. Zná svoji práci, svoji profesi a oblast, kterou chce řešit.
  • Kouč je Vaším průvodcem na cestě k: dosažení vašich cílů, rozvoji vašich schopností, ujasnění si hodnot a priorit, k odhalení vašeho talentu, nalezení řešení problémů a situací, splnění cílů a snů a mnoho dalšího.
  • Koučování nám umožňuje uvědomit si realitu, převzít za svá rozhodnutí zodpovědnost a podívat se na problémy a možnosti řešení z jiné stránky, než jsme zvyklí.
  • Koučování je založeno na vzájemné důvěře a pozitivním zaměření.

Co koučink není?

Koučink není psychologická poradna, kde se řeší emocionální traumata z minulosti, těžké deprese, a další hluboká traumata, která vyžadují i několikaleté sezení a ke kterým je potřeba rada psychologa, který se tímto zabývá.

 

Timothy Gallway prohlásil "koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje mu tak maximalizovat jeho výkon". John Whitmore zase řekl „Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou“

 

Tajemství pokroku je v tom, že musíme začít. Tajemství začátku je v tom, že rozdělíme obrovský úkol do malých, zvládnutelných úkolů a pak začneme s tím prvním.

           
Proč věřím koučinku já?

Za důležité považuji, že koučink pracuje s pozitivním přístupem. Zaměřuje se na příležitosti, které přijdou a ne na chyby. Zaměřuje se na potenciál člověka. Já osobně se snažím, v lidech vidět to dobré. Koučink neposuzuje, nehodnotí.  Je založen na důvěře a odpovědnosti klienta za vlastní rozhodnut

V roce 2011 jsem absolvoval Certifikovaný KURZ EXTERNÍ PROFESIONÁLNÍ KOUČ  akreditovaný Ministerstvem Školství a tělovýchovy mládeže u společnosti Koučink centrum. Specializuji se především na životní koučink a koučink osobního rozvoje. Koučink je hlavně mým velkým koníčkem.


Jak dlouho by měl e-mail koučink trvat?

Aby měl koučink opravdu smysl a klient se mohl někam posunout, měl by koučink trvat minimálně 3 sezení, tedy u e-mailu 3 týdny – 6 týdnů. Je na rozhodnutí klienta, zda chce „sezení“ 1x za týden nebo 1x za 14 dní. – pak by byl ucelený e-mailový „program“ dlouhý 2  měsíce. Frekvenci je možné samozřejmě v průběhu koučovaní změnit a přizpůsobit potřebám klienta.

 

Jak bude e-mail koučink probíhat?

Na prvním koučovacím „sezení“  si stanoví klient za pomoci kouče cíl a oblast, kterou chce řešit.  Od toho se pak budou odvíjet další koučovací e-maily. E-mail kpoučink probíhá tak, že posílám v jednom dni koučovací mail s otázkami a klient pak má podle svých časových možností čas na to mi odpovědět ideálně do 1 - 3 dnů, jak mu to vyhovuje. Pak v návaznosti na odpovědi zasílám opět další mail. V jednom týdnu tedy zasílám 4 maily - což je bráno jako jedno koučovací sezení. Celkem tedy jsou  3 koučovací „sezení“ rozdělené do jednoho či dvou měsíců, záleží na frekvenci, zda vám více vyhovuje koučik každý týden, nebo 1x za 14 dní.   V koučovacích mailech jsou otázky k zamyšlení a zodpovězení dle aktuálního tématu a cíle řešení, dále dle Vašeho tématu posílám inspirativní materiály, jako citáty,  různé testy, cvičení, e-booky a koučovací pomůcky, které pomohou k posunu vpřed v dané oblasti. Po každém sezení by si měl klient stanovit akční plán, kroky které chce podniknout do dalšího koučovacího sezení. Díky rozložení sezení do 1 – 3 dnů, si klient může dát čas na odpovědi a má dostatek času na promyšlení a odpovídá, kdy jemu to vyhovuje, není tlačen časem. 

V rámci koučovacího procesu pracuji převážně s Metodou GROW - stručný popis této metody viz níže. Česky tato metoda znamená růst. Tvůrcem této metody je jeden ze zakladatelů koučinku John Whitmore.

 

Jako bonus ode mě každý klient v rámci koučovacího sezení obdrží na konci všech sezení stručný souhrn jeho osobního astrotypu (více zde https://www.zivotvesvychrukou.cz/astrotypy/) - osobní typologie člověka - stručnou charakteristiku, jaké energie mu byly dány do vínku v okamžiku narození. Astrotyp pomůže klientov poznat lépe sám sebe, odhalit svůj potenciál a své silné a slebé stránky.

 

Také se snažím hodně pracovat s vizualizacemi, které jsou velmi mocným nástrojem našeho podvědomí, které nezná rozdíl mezi skutečností a představami. Pokud si něco představujeme a prožíváme emočně, pak to naše podvědomí bere, jako realitu a snaží se o to, aby nám co nejrychleji pomohlo uspět a zhmotnit tuto realitu.

GROW:

1.     G -  Stanovení si cíle (goals). Tato část je v rámci koučinku nejdůležitější, jelikož správně stanovaný cíl, který klienta motivuje k jeho dosažení je polovina úspěchu :-).

 

2.     R - realita - (Reality) uvědomění si klienta, kde se nyní nachází, jaký je jeho výchozí bod, tedy JAK TO VYPADÁ TEĎ. Pokud máme cíle, víme, kam jdeme, ale to nestačí, musíme také vědět, odkud jdeme, tedy naše výchozí místo, naše současná situace. Pokud chci například dojít do Prahy, je rozdíl, zda vyrážím z Paříže, nebo z Karlštejna. V obou případech se do Prahy mohu dostat, ale budeme muset v obou případech zvolit jiné postupy, jiné zdroje a jiné cesty :-).

 

3.     O - možnosti (Options) - jaké mám možnosti a zdroje? Co si mohu dovolit? kdo mi může pomoci. Většinou vidíme jen tu jedno nebo žádnou možnost, ale ve skutečnosti máme možností, jak dorazit ke svému cíli několik, jen je nevidíme, nebo o nich nevíme. Záleží na tom, jaké máme zdroje (kolik  máme času, energie....). Při koučování se snažíme najít co nejvíce možností. třeba i těch, které se na první pohled zdají nereálné , nesmyslené nebo bláznivé. Jednoduše snažit se najít co nejvíce nápadů, aniž bychom je posuzovali, hodnotili.

 

4.     W - vůle (Will) - neboli co udělám, akční plán. Zde jde o rozhodnutí klienta, co chce pro dosažení svého cíle, či vyřešení své situace udělat v následujících dnech. Jak moc je motivovaný pro dosažení cíle. Co udělá? kdy to udělá? Co mu to přinese?....

 

Kolik mě bude koučink stát?

Cena za 3 "sezení" tedy 12 jednotlivých koučovacíh mailů, tedy 3 týdny je 1100 Kč.

 

Závěrem:

Já jako kouč, jsem vázána slibem mlčenlivosti, takže žádné osobní ani jiné údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Mezi mnou a klientem bude sepsána řádná smlouva, kde bude definován rozsah spolupráce.

Máte-li zájem o koučink po mailu pak mě neváhejte kontaktovat na e-mail dagmar.kriklanova@seznam.cz nebo na telefonu 602 487 682

 

Těším se na Vás 

Dáša