Krátký příběh k zamyšlení: Pes a zrcadlo

Kdesi ve starém chrámu byl sál s tisíci zrcadly. Jednoho dne se stalo, že do chrámu zabloudil pes a dostal se až do tohoto sálu. Když uviděl tisíc odrazů své vlastní podoby, začal vrčet a štěkat na své domnělé protivníky. I oni na něj cenili zuby a štěkali. To ho rozdráždilo ještě víc. To rozčilení ho tak vyčerpalo, že nakonec umřel.

Za nějakou dobu se do stejného sálu s tisíci zrcadly zaběhl jiný pes. I on se viděl tisíckrát, ale na rozdíl od prvního přátelsky vrtěl ocasem. A tisíc dalších psů také vrtělo ocasem a radovalo se s ním. Povzbuzen a plný radosti opustil sál.

A teď k sobě buďte upřímní, Který z příběhů Vám připomíná Váš život. Když se zamyslíte a zavzpomínáte na poslední týden nebo měsíc, jak se chováte? Spíše na svět kolem vrčíte nebo se chováte přátelsky? 

Svět kolem nás odráží naše vnitřní rozpoložení a přitahuje podobné. Jaké lidi máte kolem sebe? Máte pocit, že žijete v přátelském nebo nepřátelském vesmíru?

Někdy se vyplatí zastavit náš proud myšlenek, uvědomit si naše vnitřní rozpoložení, uvědomit si pravou podstatu situace a jednat v zájmu vlastního i všeobecného prospěchu.Jednat tak, abychom nemuseli vrčet na svět a ten pak nevrčel na nás :-).