LIDSKÝ POTENCIÁL

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

LIDSKÝ POTENCIÁL –  znáte ten svůj?

 

Jak moc si uvědomujete své možnosti, talenty a své silné stránky?

Častým vzorcem v současné zrychlené době a žijící populaci, je neschopnost si svůj potenciál plně uvědomovat a dlouhodobě ho naplňovat a rozvíjet. Často dochází k tomu, že svůj lidský potenciál a své talenty marníme a jen velmi málo využíváme a rozvíjíme.

Jaké jsou příčiny? Žijeme ve velice zrychlené době, kde často jedeme na jakýsi setrvačník, máme mnoho úkolů, povinností a neuvědomujeme si své možnosti, své talenty, schopnosti, které můžeme rozvíjet, využívat a dělit se o ně s naším okolím. Pod nánosem všeho kolem nás ztrácíme svou přirozenost, své pravé JÁ. Málokdo si najde čas se nad tím zamyslet, kdo vlastně jsem? Co je má podstata a přirozenost? Co je má jedinečnost?

A jak jste na tom vy?

Naplňujete vy osobně svůj potenciál na 100 procent? Kolik lidí ve vašem okolí zná svůj potenciál a svou přirozenost? Kolik lidí ho naplňuje? Víte, kdo opravdu jste? Znáte své silné stránky, své schopnosti a své slabiny? (některé průzkumy tvrdí, že až 80% lidí nezná na otázku „Kdo jsem“ odpověď)

Náš potenciál je jako semínko. Semínko v sobě má například potenciál krásného stromu, keře nebo květiny. Vše záleží na tom, zda se o semínko staráme, dáme mu ten správný prostor, půdu a výživu, kterou potřebuje, pak vyroste do krásného stromu, keře nebo rostliny bez velké námahy. Ale musíme přesně vědět, o jaké semínko jde. Každá rostlina totiž potřebuje své ideální prostředí pro to, aby moha nabízet bohatou úrodu. Jiné podmínky potřebuje jabloň, jiné banánovník a jinak budete sázet obilí. Pokud mu podmínky, které potřebuje, nedáme, pak potenciál semínka není využit a úroda není vůbec, nebo jen velmi chudá. A tak je to i s naším životem, musíme vše ideálně dělat v pro nás přirozením prostředí.

Je třeba si uvědomit, že ze semínek slunečnice vyroste vždy jen slunečnice a ze semínek jahod zase vždy jahoda nikdy ne třeba rajče. Každý z nás má v sobě jedinečné a výjimečné semínko. Každý z nás má to nejlepší semínko, které je jedinečné a neopakovatelné. Vaše semínko je přirozený talent a potenciál, jimž disponujete od narození. Pokud svůj talent znáte, pak mu musíte vytvořit přirozené prostředí, abyste jej mohli plně rozvinout. Klíčové pro náš život je, aby toto semínko dostalo potřebnou péči a rozvinulo se ve své plné kráse a mohl zazářit jeho osobitý půvab. Přirozený talent nám byl dán proto, abychom jej v životě rozvíjeli a rozdávali ho okolí. Využíváním rozvojem talentu tak určujeme i svoji životní cestu.

Díky poznání svého pravého JÁ, svých silných a slabých stránek pochopíme, kdo opravdu jsme, jaká je naše přirozenost. A pak přijde ta sladká odměna a my si přestaneme spoustu věcí vyčítat, protože pochopíme, že naše přirozenost je jiná než třeba přirozenost naší sestry, maminky, bratra, partnera, kamaráda… Každý jsme zkrátka originál, který zná svoji cenu, své slabosti i své silné stránky, nemusí se do ničeho nutit, dělat věci proti sobě a začne si vytvářet harmonii ve svém vlastním bohatém životě.

Vždy je však třeba mít na paměti, že naše energie a talenty, které nám byly dány do vínku, musíme používat, pracovat s nimi a rozvíjet je, jinak nám nebudou moc platné. Přirozený talent a potenciál je jako sval, musíme ho trénovat a rozvíjet, jinak začne ochabovat. Talent samotný z nikoho sám o sobě šampiona neudělá. Je to náš potenciál, který buď využijeme a pracujeme s ním, nebo ho necháme ladem.

Nástrojů pro lepší poznání sebe sama, svých silných stránek a přirozených talentů je v dnešní době určitě hodně a je na každém z nás, aby si zvolil takový, který mu  nejvíce vyhovuje. Já osobně jsem svůj potenciál, své silné a slabé stránky poznala díky ASTROTYPU, který vychází z čínské kosmologie. Jedná se o analýzu osobnosti člověka. Toto poznání mi velice pomohlo a od doby, co znám své přirozené energie, využívám svůj potenciál, troufám si říci, na maximum. Velice mi pomohl a pomáhá každý den v mém osobním rozvoji, v pochopení sebe sama, v důvěru v sebe sama, ve své silné stránky a své schopnosti.

Existuje propast mezi naším potenciálem a jeho uplatněním. Lidé však obvykle prožívají svůj život zdaleka pod své možnosti. Disponují schopnostmi mnoha druhů, které však často nevyužívají. Změňte to a začněte využívat svůj potenciál na maximum. Poznejte své pravé JÁ, buďte sami sebou  a prožívejte, spokojený, harmonický a naplněný život.

 

V případě zájmu o vypracování OSOBNÍHO ASTROTYPU mě stačí kontaktovat.

 

  „Neskrývej své nadání. Dostal jsi je, abys je užíval. K čemu jsou sluneční hodiny ve stínu?“ (Benjamin Franklin)

„Začala jsem věřit, že každý z nás má osobní poslání, které je jedinečné jako otisk prstu. A nejlepším způsobem, jak uspět, je zjistit, co milujete, a potom najít způsob, jak to nabídnout ostatním ve formě služby, pracovat na svém snu a dovolit energii vesmíru, aby Vás vedla“. (Oprah Winfrey)