Losadův poměr 3:1 aneb optimální poměr jak vidět věci z té lepší stránky

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

Losadův poměr 3:1 je optimální nebo spíše minimální poměr pozitiv a negativ pro to, abychom v životě mohli prožívat pocity štěstí a radosti a viděli svět spíše z té lepší stránky.

Různí vědci různými metodami dochází k velmi podobným výsledkům, kdy se láme naše nálada a náš pocit štěstí. Většinou k bodu zlomu štěstí dochází, když je poměr pozitivních a negativních myšlenek, zpráv, informací 3:1.

Marcial Losada zjistil, že lidské systémy se řídí nelineární dynamikou. V určitém zlomovém bodě se překlopíte buď do sebe posilujících, nebo sebe oslabujících spirál. Tento zlom je u PQ 75, neboli u poměru 3:1. Pod hodnotou PQ 75 Vás to stahuje dolů do negativní spirály, nad hodnotou PQ 75 jste na spirále na cestě nahoru –  vedoucí k Vašemu růstu a rozkvětu.

Proč ale nestačí poměr 1:1? Tedy 50%? Je to díky tomu, že negativní myšlenky, negativní zaměření, negativní energie má vždy větší sílu. Náš mozek je uzpůsoben tak, aby splňoval základní funkci – přežít. Proto zveličuje vše, co nás může nějak ohrozit a podceňuje vše pozitivní.

Vědeckými výzkumy (konkrétně psychologů Grega Garamoniho a Roberta Schwartze) bylo zjištěno, že depresivní lidé mají vyrovnaný poměr 1:1, tedy 1 šatnou myšlenku na 1 jednu dobrou. Bod zlomu v myšlení u těchto lidí dochází právě při poměru 3:1. Přesáhne – li náš mozek poměr 3:1, tedy PQ 75 – začnou se nám vyplavovat hormony štěstí – serotonin a dopamin a začne naše pozitivní spirála.

Možná Vás teď napadne otázka, zda je možné dosáhnout maximálního PQ 100, Tedy zda můžeme být na 100% šťastní. Marcial Losada odhalil horní hranici PQ na hodnotě 92, což je poměr asi 11:1 (tedy 11 pozitivních myšlenek na 1 negativní). Proč tomu tak vlastně je?

Každý z nás v sobě musí mít nějakou minimální negativitu, musíme v sobě mít přirozený strach, který nás chrání před možným nebezpečím, jako je třeba pes, který nás může ohrozit, auto, které nás může přejet, oheň, který nás může spálit, strach o naše zdraví, děti apod. V určitých životních chvílích také potřebujeme cítit emoce, jako jsou úzkost, zloba, vina, zklamání. Prostě nejsme roboti a čas od času MUSÍME MÍT NEGATIVNÍ MYŠLENKY, není to nic špatného. Každý z nás má občas negativní myšlenky, rád si postěžuje, potřebuje politovat, je to v pořádku a není to nic, za co bychom se museli stydět a co bychom si měli vyčítat. Jen je třeba hlídat jejich poměr, aby nás nestáhly do negativní spirály.

Dle vědeckých průzkumů jen 20% lidí má PQ vyšší než 75, tedy má pozitivní myšlenky vůči těm negativním v poměru 3:1. Buďte mezi těmito 20% a zvyšujte svůj poměr.

LOSADŮV POMĚR 3:1 můžete použít nejen u pozitivních myšlenek, ale také u CHVÁLY:

I zde platí pravidlo 3x chval, 1x kritizuj.  Aby se lidé (nejenom) v týmu cítili dobře, potřebují slyšet třikrát více ocenění než kritiky. My to ale většinou děláme přesně naopak. Když někdo něco dělá dobře, mlčíme. Když udělá něco špatně, ozveme se. Proto chvalte sebe, chvalte členy rodiny, chvalte podřízené, chvalte kolegy v práci a uvidíte, že se Vám to několikanásobně vrátí

Tento poměr můžeme uplatnit také VE VZTAZÍCH:

Aby prospíval váš vztah (s kýmkoli), je důležité, aby pozitivní komunikace (aktivní a konstruktivní) převažovala oproti negativní v poměru 3:1.

 Přeji nádherný, harmonický a vyrovnaný život

Dáša

Udržujte svou mysl svěží a dobře naladěnou – stáhněte si mé ebooky ZDARMA – Afirmace pro Váš štastný život a Očista mysli

 Volně čerpáno ze zdroje kniha Štěstí na míru – Ivo Toman