O METODĚ BETTY EDWORDS

Dr. Betty Edwards patří k renomovaným pedagogům v oblasti umění a kreativity. Svou metodu "kreslení pravou mozkovou hemisférou" rozvinula v roce 1979. Je považovaná za nejefektivnější vyučovací metodu kreslení, jaká byla doposud vyvinuta. Podstatnou část intenzivního kurzu tvoří praktická cvičení, která demonstrují účastníkům jejich schopnost naučit se kreslit a též vidět věci jasněji. Dr. Edwards tvrdí, že potenciál pravé hemisféry se na školách, ale i v celém našem kulturním prostředí nedoceňuje a nerozvíjí. 

Náš mozek se skládá ze dvou polovin tzv. hemisfér, které jsou spojeny. Levou hemisféru označujeme jako logickou a pravou jako emoční. Levá hemisféra nám pomáhá v oblastech jako je logické myšlení, matematika, orientace apod. Naopak pravá mozková hemisféra nás ovlivňuje emočně, podporuje naší kreativitu, neklade nám omezení.

Dr. Betty Edwards ve své metodě právě vychází z těchto poznatků fungování pravé a levé části našeho mozku. Vše je založeno na vědeckých bádáních neurobiologa Rogera W. Sperryho, který za toto odhalení, jak náš mozek funguje dostal v r. 1981 Nobelovu cenu.

Betty Edwardsové právem patří uznání, že tyto vědomosti seskupila do na sebe navazujícících praktických cvičení a vytvořila tak naprosto unikátní a efektivní metodu kreslení, která využívá právě pravé mozkové hemisféry. Otevírají se nám tak neskutečné a neomezené obzory naší tvořivosti. Tuto kreativitu avšak nemusíme aplikovat pouze na kreslení. Můžeme jí využít ve všech oborech a částí našeho života.

Betty Edward je v současné době čestnou profesorkou na California State University v Long Beach. Stále se věnuje výzkumným pracem týkajících se fungování lidského mozku. O tom, jak moc je tato metoda účinná se denně sama společně se svými klienty přesvědčovala na svých kurzech a přednáškách už od r. 1979, kdy uvedla tuto svou metodu do praxe.

Během své aktivní lektorské činnosti vydala několik publikací. Za nejznámější je považována kniha – Drawing on the Right Side of Brain (Kreslení pravou mozkovou hemisférou).