NASTAVENÍ MYSLÍ – Fixní a růstové myšlení

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

ÚSPĚCH ZAČÍNÁ V NAŠÍ HLAVĚ.           

Zní to už možná, jako klišé, ale je to tak. Současná přední psycholožka Carol Dweck díky svým desetiletým výzkumům přesvědčivě ukázala, že úspěch v životě závisí především na tzv. nastavení mysli. Podle této vědecké teorie nestojí za úspěchem pouze naše schopnosti a vrozené talenty, ale také náš přístup k nim. Carol Dweck definovala dva základní druhy myšlení, které vytváří dva odlišné přístupy k životu:

FIXNÍ vs. RŮSTOVÉ NASTAVENÍ MYSLI.

Výzkumy ukazují, že lidé mají tendenci podléhat jednomu ze dvou typů myšlení, kterým si vytváří svá vnitřní přesvědčení, na základě kterých se pak každý den rozhodují a vnímají realitu.  Mnoha studiemi bylo doloženo, že naše myšlení má velký vliv na kvalitu našeho života a na náš pocit spokojenosti.

Fixní myšlení – lidé věří, že talenty, kreativita, optimismus, inteligence, houževnatost, píle apod. jsou vrozené, dané, hotové a nelze je během života moc měnit. Jinými slovy, že karty nám byly rozdány a my s nimi musíme jen hrát. Lidé věří, že na svůj život mají malý vliv, často se cítí jako oběti vnějších okolností. Mají spíše negativní pohled na život. Věří, že jejich potenciál je omezený a předem daný. Fixní myšlení, vede často k depresivním stavům, obavám ze selhání a neúspěchu. Tito lidé věří v jednou provždy dané vlastnosti, a tím jsou neustále vystavování nebezpečí, že budou určováni selháním. A přestože mohou být talentovaní, inteligentní, tímto postojem často ztrácejí schopnosti zvládat situace.

Pár ukázek lidí lidí s Fixním myšlením:

  • Bojí se výzev a vyhýbají se jim.
  • Při střetu s překážkou se snadno vzdávají.
  • Úsilí vnímají jako zbytečné nebo špatné
  • Nepřijímají negativní zpětnou vazbu.
  • Cítí se špatně, když vidí úspěch ostatních.

Růstové myšlení – lidé věří, že každý máme na něco vrozený talent, nějaké vlastnosti, které jsou však tvárné – dají se během života rozvíjet, získávat, vylepšovat vlastní pílí a vytrvalostí. Věci se dají během života naučit, měnit a ovlivnit svým vlastním úsilím a přičiněním. Jinými slovy, karty, které nám byly rozdány, jsou jen výchozím bodem pro náš rozvoj a my s nimi můžeme dále pracovat. Lidé věří, že mají vysoký vliv na svůj život. Věří, že věci se dají snadno měnit a ovlivnit. Mají spíše pozitivní pohled na život. Věří, že jejich potenciál je neomezený a lze jej rozvíjet po celý život. Růstové myšlení, vede ke spokojenosti, touze na sobě pracovat a růst a dovede Vás k daleko lepším výsledkům. Tito lidé věří, že své základní vlastnosti schopnosti mohou rozvíjet, selhání je může bolet a být jim nepříjemné, ale nebude je definovat, nezastaví je. Jsou schopni se zvednout, poučit a jít dál. Vědí, že mohou-li své schopnosti a vlastnosti rozšířit – je možná změna a růst – pak existuje mnoho cest k úspěchu.

Pár ukázek lidí lidí s Růstovým myšlením:

  • Přijímají výzvy, těší se na ně.
  • Tváří v tvář překážkám vytrvají a učí se z nich.
  • Úsilí vnímají jako potřebné k dosažení úspěchu.
  • Díky kritice se posouvají a učí.
  • V úspěchu ostatních vidí inspiraci.

Aktuální výzkumy lidského mozku ukazují, že náš mozek je neuroplastický – můžeme ho posilovat podobně jako naše svaly. Pokud budete posilovat, cvičit, trénovat nějakou činnost – př. hra na klavír, učení se, sport, kreslení… ve vašem mozku se v dané oblasti začnou vytvářet nová a nová spojení a mozková hmota poroste. Tréninkem čehokoli jsme schopni přeučit, změnit náš mozek. Vlastnosti jako kreativita, síla vůle, odvaha, pečlivost či komunikativnost nejsou jen vrozené, ale hlavně naučitelné. Výzkumy Martina Seligmana dokonce dokazují, že i optimismus a pesimismus nejsou věci vrozené, ale naučitelné.

Každý máme na výběr mezi růstovým a fixním myšlením.  Jak řekl Henry Ford v jednom ze svých slavných citátů: „Pokud věříte, že to půjde, i když věříte, že to nepůjde, tak v obou případech máte pravdu.”

Já jsem si vybrala růstové myšlení a co vy?  Změníme-li myšlení z „fixního“ na „růstové“, náš život se výrazně promění k lepšímu. A to za to stojí.

Přeji krásný den

Dáša

PS: STÁHNĚTE SI ZDARMA EBOOK PRŮVODCE OČISTOU MYSLI

Použitá literatura:

Dweck, C.: Mindset: The New Psychology of Success. Ballantine Books, 2007,

Seligman, M. E. P.: Learned Optimism: How to Change Your Mind and Your Life. Vintage,.