Každý list papíru má dvě strany. I my máme na výběr dívat se na svět a náš život a vše co se v něm odehrává, ze dvou základních možností úhlů pohledu. Můžeme se dívat buď přes negativní filtr, nebo přes pozitivní. Volba je na každém z nás.

Některé situace, události, lidi a věci v našem životě změnit nemůžeme, ale vždycky můžeme změnit to, z jakého úhlu pohledu se na ně díváme. Někdy je těžké najít na určitých životních situacích, to co je na nich dobré,  ale většinou čas ukáže. Schopnost změnit úhel pohledu může být jedním z nejmocnějších a nejefektivnějších nástrojů, který nám pomůže vypořádat se s denními problémy.

Dalajláma to vysvětlil:

„Schopnost podívat se na události z jiné perspektivy může být velmi užitečná. Když toto praktikujeme, můžeme využít jisté zážitky, jisté tragédie, abychom dosáhli klidu mysli. Člověk si musí uvědomit, že každý jev a každá událost mají různé aspekty. Všechno má relativní povahu. Dovednost vnímat a nahlížet na situaci, událost, myšlenku či emoci v jiném kontextu, umožňujícím nalézat jejich nové interpretace.

Například můj vlastní příklad ztratil jsem svou zemi. Z tohoto pohledu je to velmi tragické – a existují dokonce i horší věci. V naší zemi dochází k velkému ničení hodnot. To je velmi negativní. Ale pokud se na ty samé události podívám z jiného hlediska, uvědomím si, že jako uprchlík mám jiné vyhlídky. Jako uprchlík nemám potřebu žádných formalit, obřadů a protokolů. Pokud trvá status quo, když je vše v pořádku, pak prostě při mnoha příležitostech jenom plynete s proudem, předstíráte. Ale když procházíte zoufalými situacemi, pak není čas něco předstírat. Z tohoto pohledu pro mě ty tragické události byly velice užitečné. Být uprchlíkem také přináší řadu nových příležitostí setkat se s mnoha lidmi. Lidmi s různými náboženskými tradicemi, s různými životními osudy, lidmi, které bych nikdy nepotkal, kdybych zůstal ve své vlastní zemi. Takže v tomto smyslu to bylo velmi, velmi užitečné.“

Zdá se, že často, když se objeví nějaké problémy, naše hledisko se zúží. Pod vlivem silných emocí (úzkost, hněv, strach, deprese apod.), míváme sklon uvažovat ve stylu všechno, nebo nic, buď /anebo tedy černobíle. Mark Tyrrell (psychoterapeut a hypnoterapeut) toto zjednodušené myšlení přirovnává k optické čočce, která ohýbá realitu stejně, jako hranol ohýbá světlo a ovlivňuje jeho průběh (a neodráží ho prostě jako zrcadlo).

Takového zjednodušené myšlení má ale nevýhodu v tom, že nám znemožňuje vidět širší perspektivu, vidět další možnosti. Silné emoce působí na to, jak vnímáme svět, deformují a omezují naše vnímání a často nás přesvědčují, že náš pohled na skutečnost je ten jediný správný.

Je proto důležité co nejrychleji zklidnit naše emoce a naši mysl, abychom viděli širší obraz své situace a uvědomili si, že náš model skutečnosti je pouze jen model a ne jediná možná realita. Když se vystresovaný, deprimovaný mozek dostatečně uklidní, získáme přístup k racionálnímu myšlení, které dokáže vnímat i jemnější odstíny šedé.

„Stejně jako klidná voda bude odrážet realitu kolem sebe mnohem přesněji, platí to i pro lidskou mysl. Když je mysl uklidněná, může uvažovat mnohem jasněji a pružněji a bude méně náchylná ke všem jitřivým deformacím.“ Říká Mark Tyrrell v knize Přerámování v rámci Terapie.

Jakmile si uvědomíme, že na věci a situace se můžeme dívat z více úhlů pohledu, dívat se na věci a situace ze širšího hlediska, otevírají s nám nové možnosti. Uvědomíme si, že naše současná situace nepotrvá věčně. Změna úhlu pohledu přináší vždy mnoho inspirativních vhledů.

Vědci provedli také celou řadu experimentů, které dokazují, že úroveň životního uspokojení člověka lze jednoduše zvýšit posunutím pohledu na věc a úvahami o tom, že situace by mohla být ještě horší. V jednom pokusu na státní newyorské univerzitě v Buffalu, měli lidé doplnit větu: Jsem rád, že nejsem…“ Když toto cvičení zkoumaní lidé provedli 5x, jejich spokojenost s vlastním životem výrazně stoupla. Jiné skupině lidí byly ukazovány obrázky extrémně tvrdých podmínek pro život na přelomu století. 

Tyto pokusy dokazují, že náš pocit spokojenosti a štěstí lze zvýšit pouhou změnou úhlu pohledu. Vždy na tom můžeme být ještě hůř, je mnoho lidí, kteří jsou na tom hůře, než my. Pokud Vás tedy tíží nějaký problém, postavte si tento svůj problém vedle nějakého problému, který je ještě větší (já si například svůj „problém“ vždy porovnám s lidmi, kteří nyní zažívají válku, nebo hladomor, nebo přišli při autonehodě o nohy, nebo s zranili páteř, nebo jim někdo zemřel, nebo se dozvěděli, že trpí nevyléčitelnou nemocí  apod. A věřte, že můj problém je najednou vlastně strašně malý.

Důležitost úhlu pohledu krásně vystihl Robert Fulghum, který řekl:

 „Když si zlomíš vaz, když nemáš co jíst, když ti hoří dům, tak to je problém. Všechno ostatní je nepohodlí. Život je nepohodlný. Život je hrbolatý. Nauč se rozlišovat mezi nepohodlím a skutečnými problémy. Dožiješ se vyššího věku. Ano, život je hrbolatý. Ale hrbol na cestě a hrbol na prsou není totéž. Člověk by se to měl naučit rozlišovat.“

V životě každého z nás není vše jen jako procházka růžovým sadem, občas se nám přihodí i něco špatného. Je však důležité, jak se k těmto nepříjemným situacím postavíme a jak o nich smýšlíme, přes jak filtr na ně nahlížíme. I když se nám stanou špatné věci, doporučuji natavit se na to, že se jimi nenecháme zastavit a vytrváme na cestě dopředu.

Nemáme moc a schopnosti měnit vnější události, ale máme moc a schopnost změnit svůj vnitřní vztah k dané události, můžeme změnit svůj úhel pohledu a máme ve své režii, jak na dané situace zareagujeme.

Malým pomocníkem, jak se vypořádat s nepříjemnými situacemi a zkušenostmi  nám může být pár tipů od Richarda St. Johna:

  • Nedívejte se zpět, mějte opravdu malé zpětné zrcátko.
  • Vypěstujte si děravou paměť a zapomeňte, co se právě stalo.
  • Zaměřte svoji energii na pohlížení dopředu

 

Přeji nádherný den

Dáša