PARETOVO PRAVIDLO

Využíváte svůj čas efektivně a k vašemu prospěchu?

Věnujete se opravdu důležitým věcem?

 

Každý člověk na této planetě má každý den k dispozici stejně času a to je – 24 hodin, 1140 minut, 86 400 sekund.

Nezáleží na tom, kde jsme se narodili, nebo kde žijeme. Ať už se narodíme a vyrosteme kdekoli na světě, v jakýchkoli poměrech a podmínkách, bohatí nebo chudí….

VŠICHNI MÁME K DISPOZICI STEJNĚ ČASU.

Velký rozdíl už ale nastává v tom, jak svůj čas využíváme a čemu ho věnujeme.  

Využíváte svůj čas efektivně? Věnujete ho těm správným činnostem a aktivitám, nebo jej spíše marníte? Spočítali jste si někdy, kolik hodin denně promarníte? Jaké množství času je to za deset, dvacet či padesát let?

V roce 1969 formuloval italský ekonom Wilfredo Pareto (1848–1923) takzvaný Peterův princip/ Paretovo pravidlo neboli pravidlo 80/20.

Toto pravidlo spočívá v matematickém vzorci, který odráží nerovnoměrné rozložení bohatství a vyjadřuje skutečnost, že zhruba 20 % obyvatel vlastní 80 % bohatství, a zbývajících 80 % obyvatel se dělí o 20 % bohatství.

Toto tvrzení bylo dále rozpracováno jeho následovníky a dnes je všeobecně uznávaným principem měření efektivity čehokoli.  

80/20 – Obecně se dá říci, že 80% jakéhokoli výsledku plyne z 20% vykonaného úsilí.

 

NAPŘÍKLAD:

 • 20 % obchodníků zajistí 80 % zakázek
 • 80% problémů Vám vytváří 20% Vašich vztahů
 • 80% zábavy prožijete s 20% Vašich známých
 • 80% zisku společnosti  tvoří 20% zákazníků a produktů
 • 20 % vynaloženého času přinese 80 % výsledků (a také 80 % zisku)
 • 80 % přínosů zajistí činnosti, které trvají 20 % času
 • velká část bohatství (80%) je v rukou malého množství lidí (20%)
 • 20 % úsilí přináší 80 % výsledky
 • 20% zákazníků/klientů je zdrojem 80% stížností
 • 20 % naučeného klíčového učiva přináší 80 % úspěch u zkoušky
 • 20% závad způsobí 80% zmetků (a zmatků)
 • 20% recidivistů má na svědomí 80% trestných činů
 • 20% řidičů způsobuje 80% dopravních nehod
 • 20% těch, kteří uzavřou sňatek, se podílí na 80% rozvodové statistiky (opakované rozvody)
 • 20% oděvů nosíme 80% času (to u mě platí na 100% J)
 • 20% slov v knize nese 80% významu
 • S 20% přátel trávíme 80% našeho času (já tedy určitě)
 • V podnikání je realita, že 80% všech začínajících projektů, firem a plánů končí, či krachuje do 3-5 let od svého vzniku.

…. a mohli bychom pokračovat dál a dál.  …….

 

A co vaše myšlenky? Jakým směrem je zaměřujete? Víte, že každý den Vás napadne asi 25 000 myšlenek?

Je jen na Vás, jaké myšlenky to jsou. Zda vám pomáhají, nebo škodí.

Představte si, že 80% vašich myšlenek je zaměřeno na to, jak se mít lépe, jak být šťastnější, zdravější, spokojenější, jak vydělat více peněz, jak se naučit něco nového… a jen 20% bude negativních. Jak se budete cítit? A jaké budou vaše výsledky?

A naopak, pokud 80% Vašich myšlenek bude zaměřeno směrem, že život je nespravedlivý, ostatní jsou na tom lépe, mají více peněz, lepší práci, spokojenější život, manželství, zdraví…a vy jste na tom špatně. Jaké budou vaše pocity teď? A jaké výsledky Vám přinese toto myšlení? Kterých 80% si vyberete?

Naprostá většina úspěšných lidí Paretovo pravidlo pochopila a svůj čas i své činnosti podrobují právě pravidlu 80/20.

Nyní je dobré položit si otázku?  Kterých 20% činností a aktivit mi přináší nejvíce užitku a výsledku? A naopak, kterých 20% příčin/činností je zdrojem 80% mých problémů a mé nespokojenosti?

Doporučuji seřadit si činnosti podle důležitosti (tedy podílu na celkovém výsledku).  Začněte nejvýznamnějšími úkoly a na ty se zaměřte. Těm méně důležitým se věnujte později.

Vybírejte si, nesnažte se zvládnout vše. (Toto je pro mě vždy největší oříšek, ale jde to) Zaměřte se na omezený počet vašich důležitých cílů a nehoňte se za vším.

Neplýtvejte svým drahocenným časem a nedělejte věci, které chce někdo jiný, abyste udělali, které děláte ze zvyku, ve kterých nejste dobří, a které vás nebaví. Věci, které se protahují, které vám nepřináší žádné uspokojení

Naopak se věnujte věcem, které vám přinášejí radost a baví vás, posouvají vás dopředu za vašimi cíly, dělají z vás lepšího člověka. Věcem, které již splňují poměr 80/20 mezi časem a výsledky. Věcem, při kterých využíváte svou tvořivost a svůj potenciál. Věcem, u kterých se dostáváte do stavu proudění a zapomínáte na čas.

Přeji, ať svůj čas věnujete těm nejdůležitějším činnostem, trávíte nejvíce svého času s lidmi, či aktivitami, které vám přináší 80% vaší radosti a spokojenosti.

Přeji spokojený a naplněný život

Dáša Křiklanová

Kouč osobního rozvoje 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

 • Ivo Toman – kniha Úspěšná sebemanipulace
 • Timothy Ferriss – Čtyřhodinový pracovní týden
 • wikipedia
 • zkušenosti a praxe

JAK VE ZDRAVÍ PŘEŽÍT ROK 2013 (a nejen ten)

MUDr Jan Hnízdil – Centrum komplexní péče Dobřichovice

 

DESATERO LÉKAŘE

 1. Nevěřte slepě lékařům . naslouchejte signálům těla. Nemoci  vám hlásí, že tímto způsobem už dál žít nemůžete.
 2. Převezměte zodpovědnost za vlastní zdraví . Nespoléhejte na zázraky medicíny. Restart se už nemusí podařit.
 3. Žádná instituce Vám klidné stáří nezajistí . Pečujte o své rodiče. Vychovávejte děti k tomu, aby pečovaly o vás.
 4. Nespoléhejte na peníze. Udržujte dobré vztahy rodiny a přátel. Mějte rádi nejen sebe.
 5. Zkuste žít alespoň  jeden den bez elektrospotřebičů. Pokud kolaps nastane, budete překvapeni.
 6. Neposlouchejte projevy politiků. Šíří zdraví nebezpečné negativní  emoce. Když se objeví na televizní obrazovce, přepněte na přírodovědecký program.
 7. Chraňte životní prostředí tak, jako byste chránili sebe.
 8. Práce, která přináší uspokojení vám a prospěch co největšímu počtu lidí, je nejzdravější.
 9. Zdravá strava sama o sobě nestačí. Neméně důležité je, kdy, jak a s kým si jídlo vychutnáváte. Občasný půst vám prospěje.
 10. Sportujte pro radost, nehoňte se, stejně se nedohoníte.

Zdroj: https://www.ckp-dobrichovice.cz/lekari/rehabilitacni-lekari/

  HYMNA ŽIVOTA

Život je šance - využij ji
Život je krása - obdivuj ji
Život je blaženost - užívej ji
Život je sen - uskutečni ho
...

Život je výzva - přijmi ji
Život je povinnost - naplň ji
Život je hra - hrej ji
Život je bohatství - ochraňuj ho
Život je láska - potěš se s ní
Život je záhada - pronikni ji
Život je slib - splň ho
Život je smutek - překonej ho
Život je hymna - zpívej ji
Život je boj - přijmi ho
Život je štěstí - zasluž si ho
Život je život - žij ho.

 

SKLENICE VODY

Profesor začal svoji přednášku a chytil do ruky sklenici s trochou vody. Zvedli ji tak, aby ho všichni studenti viděli a zeptal se jich:

"Co myslíte, kolik váží tato sklenice s vodou?"
"50 gramů!" ... "100 gramů!"... "125 gramů!"odpovídali studenti.
"Ani já to skutečně nevím, dokud ji nezvážím", řekl profesor, ale moje otázka je:

"Co se stane, když ji budu držet takhle zvednutou pár minut?"

"Nic" - odpovídali studenti.
"V pořádku... a co by se stalo, kdybych ji držel takto zdviženou hodinu?" – zeptal se profesor

"Začalo by vás bolet rameno" – odpověděl jeden ze studentů.
"Máte pravdu, a teď, co by se stalo, kdybych sklenici s vodou držel takto celý den?"

"Vaše rameno by zdřevěnělo, mohl byste dostat nějaké  svalové křeče a paralýzu a musel byste jet určitě do nemocnice" – zaspekuloval jiný student a všichni studenti se zasmáli.

"Velice správně. Ale po dobu celého toho – změnila by se hmotnost sklenice?" – zeptal se profesor.
"Ne", odpověděli.

"Pak tedy co způsobilo bolest ramene a svalové křeče?"

Studenti byli v rozpacích...

"Co bych nyní měl udělat, abych se zbavil bolesti?" zeptal se zas profesor.

"Položit sklenici!" řekl jeden ze studentů.

"Přesně!" zareagoval profesor.


"Problémy v životě, jsou něco podobné, jako je tohle. Držte je pár minut v hlavě a zdají se v pohodě.  Myslete na ně trošku déle a začnou Vás bolet. Myslete na ně ještě déle a  začnou Vás paralyzovat. Nebudete schopní dělat nic.

 Je důležité myslet  na výzvy anebo problémy ve vašem  živote. Ale ještě důležitější je, „odložit je" na konci každého dne dřív, než jdete spát.Toto je způsob, jak se nebudete stresovat, budete se budit každý den čerství a silní budete zvládat svoje věci. Jakékoliv výzvy, které vám přijdou do cesty.

Proto dnes, až opustíte svoji práci, nezapomeňte:

„POLOŽIT SKLENICI!"

 

DESET KROKŮ K SEBELÁSCE

1) ZANECHTE VEŠKERÉHO KRITIZOVÁNÍ. Kritizování nikdy nic nezmění. Odmítněte kritizovat sami sebe. Přijímejte sami sebe přesně takové, jací jste. Každý se mění. Když se kritizujete, jsou vaše změny negativní. Když se chválíte, vaše změny jsou pozitivní.

2) NESTRAŠTE SE. Přestaňte se terorizovat svými myšlenkami. To je příšerný život. Najděte si pro sebe symbol, při jehož představě je vám dobře ( já mám žluté růže ). Kdykoliv vás pak napadnou chmurné nebo děsivé myšlenky, představte si tento symbol a od něj přejděte k veselejším myšlenkám.

3) BUĎTE K SOBĚ LASKAVÍ A MĚJTE SAMI SE SEBOU TRPĚLIVOST. Buďte k sobě něžní. Netrapte se. Mějte se sebou při učení nových myšlenkových pochodů trpělivost. Chovejte se sami k sobě jako k milované osobě.

4) BUĎTE LASKAVÍ KE SVÝM MYŠLENKÁM. Nenávist k sobě je vlastně nenávist k vlastním myšlenkám. Nezlobte se na sebe za to, že myslíte. Prostě nepříjemné myšlenky změňte.

5) CHVALTE SAMI SEBE. Kritizování podrývá vašeho ducha. Chvála duchu prospívá. Chvalte si sami sebe co nejvíc. Neváhejte se pochválit za každou maličkost.

6) BUĎTE SAMI SOBĚ OPOROU. Najděte způsob, jak být sami sobě oporou. Obraťte se na své přátele a dovolte jim, ať vám pomohou. Člověk musí být silný, aby dokázal požádat o pomoc v okamžiku, kdy ji skutečně zoufale potřebuje.

7) MĚJTE POCHOPENÍ PRO SVÉ NEGATIVNÍ POSTOJE. Uvědomte si, že jste si je vybrali pro to, abyste uspokojili určitou potřebu. Nyní však nalézáte nové, pozitivní způsoby, jak vyhovět daným potřebám. Proto své staré negativní postoje s Láskou propusťte.

8) PEČUJTE O SVÉ TĚLO. Nechte se poučit o správné životosprávě. Jaké živiny tělo potřebuje, aby bylo v optimální kondici a dosahovalo co nejvyššího výkonu? Jaká cvičení nebo činnosti vám budou svědčit? Pečujte a starejte se o chrám své duše.

9) PRÁCE SE ZRCADLEM. Dívejte se sami sobě často do očí. Dávejte najevo rostoucí Lásku, kterou k sobě cítíte. Odpusťte si při pohledu do zrcadla. Odpusťte také svým rodičům. Alespoň jedenkrát denně si řekněte: „ Miluji Tě. Opravdu Tě miluji..."

10) PUSŤTE SE DO TOHO OKAMŽITĚ. Nečekejte, až vám bude lépe, až zhubnete nebo dostanete novou práci.
Začněte HNED - tak, jak vám to půjde nejlépe.

(podle Louise L. Hay)

WAYNE DYER - SEDM KROKŮ K PŘEKONÁNÍ EGA

Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohli zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem.

1.... Přestaňte se urážet

Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás pouze oslabuje. Hledáte-li příležitosti, abyste se urazili, najdete je na každém kroku. To pracuje Vaše ego, které Vás přesvědčuje, že svět by neměl být takový, jaký je. Můžete začít oceňovat život a sladit se s univerzálním Duchem Stvoření. Když ale budete uražení, nemůžete se dostat k síle záměru. V každém případě, počínejte si tak, abyste vymýtili hrůzy tohoto světa, které vycházejí ze silného ztotožnění se s egem, ale zůstaňte pokojní.

Jak nám Kurz Zázraků připomíná : Mír je od Boha. Vy, kdo jste součástí Boha, nejste tedy doma nikde jinde než v jeho míru. Bytí je od Boha. A Vy, kdo jste součástí Boha, nejste doma nikde jinde než v jeho míru. Pokud jste uražení, tvoří to stejně ničivou energii, která se dotkla v prvé řadě Vás a vede k útoku, protiútoku a válce.

 

2. Vzdejte se potřeby vyhrávat

Ego nás velice rádo rozděluje na vítěze a poražené. Honba za vítězstvím je zaručený způsob, jak zabránit vědomému kontaktu se záměrem. Proč? Protože konec konců, nelze stále jen vyhrávat. Někdo bude vždy rychlejší, mladší, silnější, chytřejší nebo mít více štěstí a Vy se pak budete cítit bezcenní a nedůležití. Nejste Vaše výhry či vítězství. Můžete rádi soutěžit a bavit se ve světě, kde výhra je všechno, ale nemusíte tam být ve svých myšlenkách. V tomto světě, kde všichni sdílíme ten stejný energetický zdroj nejsou žádní poražení. Vše, co můžete daný den říci je, že jste prováděli srovnání s ostatními na určité úrovni. Ale zítra je další den, s dalšími soupeři a novými okolnostmi k posouzení. A Vy jste stále nekonečná přítomnost v těle, které je o další den (nebo desetiletí) starší.

Vzdejte se potřeby vyhrávat tak, že nebudete souhlasit s tím, že opakem výhry je prohra. To je strach ega. Pokud Vaše tělo dnes nevystupuje vítězným způsobem, pak jednoduše nezáleží na tom, když se neztotožňujete výhradně se svým egem. Buďte pozorovatel, který si všímá a baví se, aniž by potřeboval vyhrát trofej. Buďte v míru a spojte se s energií záměru. Je ironií, ačkoli si toho sotva všimnete, že jakmile se budete méně snažit o vítězství, začne se ve Vašem životě objevovat více.

3. Vzdejte se potřeby mít pravdu

Ego je zdrojem mnoha konfliktů a neshod, protože Vás tlačí k tomu, abyste přesvědčovali druhé, že nemají pravdu. Když jste nepřátelsky naladěni, jste odpojeni od síly záměru. Tvořivý Duch je laskavý, milující a přístupný; a bez hněvu, zlosti, nebo hořkosti. Tím, že se ve svých debatách a vztazích vzdáte potřeby mít pravdu, je to jako říkat egu : „nejsem Tvým otrokem. Chci přijmout laskavost a odmítám Tvoji potřebu mít pravdu. Ve skutečnosti nabídnu této osobě šanci cítit se lépe tím, že řeknu, že má pravdu a poděkuji za to, že mne nasměrovala k pravdě.“

 

Když se vzdáte potřeby mít pravdu, jste schopni posílit Vaše spojení se silou záměru. Ale nezapomeňte, že ego je odhodlaný bojovník. Viděl jsem, jak lidé ukončují své jinak krásné vztahy kvůli tomu, že lpěli na své potřebě mít pravdu. Apeluji na Vás, abyste se vzdali své egem řízené potřeby mít pravdu tím, že se zastavíte uprostřed hádky a zeptáte se sami sebe – Chci mít pravdu nebo chci být šťastný? Když si vyberete radostný, milující, duchovní postoj, Vaše spojení se záměrem bude posíleno. Tyto okamžiky nakonec rozšíří Vaše nové spojení se silou záměru. Univerzální Zdroj s Vámi začne spolupracovat na vytváření života, k jakému jste byli předurčeni.

 

4. Vzdejte se své potřeby být nadřazení

Opravdová urozenost není o tom být lepší než někdo jiný. Je to o tom být lepší než jste bývali. Soustřeďte se na svůj růst s neustálým vědomím toho, že nikdo na této planetě není nijak lepší než kdokoliv jiný. My všichni vycházíme ze stejné tvořivé životní síly. My všichni máme poslání si uvědomit svou předurčenou podstatu; vše co potřebujeme k naplnění našeho údělu je nám přístupné. Nic z toho však není možné, když vidíte sami sebe jako nadřazeného ostatním. Je to staré pořekadlo, ale přesto pravdivé : V očích Boha jsme si všichni rovni.

Vzdejte se své potřeby cítit se nadřazeně tím, že se budete v každém jedinci snažit vidět rozvíjejícího se Boha. Nehodnoťte druhé na základě jejich vzhledu, úspěchů, majetku a dalších ukazatelů ega. Když vysíláte pocity nadřazenosti, vrátí se Vám to zpět, což povede k rozhořčení a nakonec nepřátelským pocitům. Tyto pocity se stanou vozidlem, které Vás zaveze dále od záměru. Kurz Zázraků o této potřebě být zvláštní a nadřazený říká: výjimečnost vždy vytváří porovnávání. Je založena na nedostatcích viděných v ostatních, a udržována hledáním a udržováním všech jasně viditelných nedostatků, které může vnímat.

 

5. Vzdejte se své potřeby mít více

Mantrou ega je „více“. Není nikdy spokojeno. Nezáleží na tom, čeho jste dosáhli nebo co jste získali, vaše ego bude trvat na tom, že to není dost. Shledáte, že jste ve stavu neustálého snažení, a vyřazujete možnost čehokoli dosáhnout. Jenže ve skutečnosti jste toho už dosáhli, a jak se rozhodnete využít tento přítomný okamžik Vašeho života je pouze Vaše volba. Paradoxně, když přestanete potřebovat více, do Vašeho života přijde více toho, po čem toužíte. A protože jste odděleni od této potřeby, zjistíte, že je pro Vás snazší předat to dále druhým, neboť si uvědomíte, jak málo stačí, abyste byli spokojení a pokojní. Univerzální Zdroj je spokojený sám se sebou, neustále se rozrůstá a tvoří nový život, nikdy se nesnaží držet se svých stvoření pro své vlastní sobecké záměry. Tvoří a nechává jít. Jakmile se vzdáte potřeby ega mít více, sjednotíte se s tímto Zdrojem. Tvořte, přitahujte k sobě a nechte to jít, nikdy nepožadujte, aby k Vám přišlo více. Z vděčnosti za všechno, co k Vám přichází se naučíte mocnou lekci, kterou učil František z Assisi : „…. dostáváme dáváním.“ Když umožníte hojnosti, aby proudila k Vám a skrze Vás, spojíte se s Vaším Zdrojem a zajistíte, že tato energie bude pokračovat v proudění.

6. Přestaňte ztotožňovat sami sebe se svými úspěchy

Toto může být složitá představa, pokud si myslíte, že Vy jste Vaše úspěchy. Bůh píše všechnu hudbu. Bůh zpívá všechny písně. Bůh staví všechny budovy. Bůh je zdrojem všech Vašich úspěchů. Mohu slyšet Vaše ego hlasitě protestovat. Nicméně zůstaňte naladěni na tuto myšlenku. Vše vychází ze Zdroje! Vy a tento Zdroj jste jedno! Nejste toto tělo a jeho úspěchy. Vy jste pozorovatel. Všímejte si toho všeho a buďte vděční za schopnosti, které jste nasbírali. Vzdejte veškeré uznání síle záměru, která Vás přivedla na tento svět, a jejíž jste zhmotněná součást.

Čím méně budete potřebovat být uznáni za své úspěchy, a čím více zůstanete spojeni se sedmi výrazy záměru, tím volnější budete, abyste něco dokázali, a tím více se to projeví. Právě když přilnete k těmto úspěchům a věříte, že Vy sami děláte všechny tyto věci, opouštíte mír a vděčnost Vašeho Zdroje.

 

7. Vzdejte se Vašeho dobrého jména

Vaše pověst se nenachází ve Vás. Sídlí v myslích ostatních. Tudíž nad tím nemáte žádnou kontrolu. Pokud promluvíte s 30ti lidmi, budete mít 30 reputací. Spojit se se záměrem znamená poslouchat své srdce a vést sám sebe na základě toho, co Vám říká vnitřní hlas. To je Váš účel zde. Pokud se přehnaně staráte o to, jak Vás ostatní vnímají, pak jste se odpojili od záměru a dovolili, aby Vás vedly názory druhých. To pracuje Vaše ego. Je to iluze stojící mezi Vámi a silou záměru. Není nic, co byste nemohli dokázat, pakliže se neodpojíte od síly zdroje a nenabudete přesvědčení, že Váš záměr je dokázat druhým jak mistrovský a nadřazený jste a nebudete vynakládat svou energii k tomu, abyste se pokoušeli získat ohromnou pověst mezi dalšími egy. Dělejte, co děláte, protože Váš vnitřní hlas, který je vždy spojený s Vaším zdrojem, jemuž je i vděčný, Vás také nasměruje. Držte se údělu, odpoutejte se od výsledků, a přijměte odpovědnost za to, co se nachází ve Vás: Váš charakter. Nechte svou reputaci ostatním k diskusi, s Vámi to nemá nic společného. Nebo jak zní název knihy: Co si o mě myslíte není moje věc!

© Wayne W. Dyer, Ph.D. (www.drwaynedyer.com)

 

Pro www.svetloatlantidy.cz přeložila Lucie H. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

KRÉDO OPTIMISTY:

Slibte si, že budete:

 • ·         Tak silní, že vám nic nenaruší mír v duši.
 • ·         Všem vykládat o zdraví, štěstí a úspěchu.
 • ·         Všechny přátele přesvědčovat, že v nich něco je.
 • ·         Na všem vidět tu lepší stránku a naplňovat svůj optimismus.
 • ·         Myslet jenom na to nejlepší, pracovat jenom pro to nejlepší a očekávat jenom to nejlepší.
 • ·         Stejně nadšeni z úspěchu druhých, jako jste nadšeni z úspěchu vlastního.
 • ·         Zapomenete na chyby z minulosti a budete se snažit o větší úspěchy v budoucnosti.
 • ·         Pořád veselí a na každého živého tvora, kterého potkáte, se usmějete.
 • ·         Věnovat zdokonalování své osoby tolik času, že vám nezůstane čas kritizovat jiné.
 • ·         Natolik velkorysí, abyste se netrápili, natolik šlechetní, abyste se nezlobili, natolik silní, abyste se nebáli, a natolik šťastní, abyste si nepřipouštěli problémy.
 • ·         Na sebe myslet jen v dobrém a tuto skutečnost budete hlásat celému světu - nikoli hlasitými slovy, ale velkými činy.
 • ·         Žít ve víře, že celý svět máte na své straně, pokud dostojíte tomu nejlepšímu, co ve vás je.

Krédo optimisty se poprvé objevilo před sto lety - v roce 1912 v knize Christiana D. Larsona.  Pak bylo použito v knize "Klíč" od J. Vitale.

 

MODLITBA OPTIMISTY

Děkuji za nepořádek, který musím uklidit po návštěvě,

protože to znamená, že mám přátele.

 

Děkuji za daně, které musím platit,

protože znamenají, že mám práci.

 

Děkuji za trávník, který musím pokosit, za okna, která je potřeba umývat,

za rýny, které volají po vyčištění a údržbě,

protože to znamená, že mám dům.

 

Děkuji za oblečení, které mám trošku těsné,

protože to znamená, že mám co jíst.

 

Děkuji za stín, který mne stále provází při práci,

protože to znamená, že máme slunce.

 

Děkuji za neustálé stížnosti na vládu a na politiku,

protože to znamená, že máme svobodu slova.

 

Děkuji za velký účet za topení,

protože to znamená. že je nám teplo.

 

Děkuji za paní, která sedí za mnou v kostele a dráždí mne svým děsným zpěvem,

protože to znamená, že slyším.

Děkuji za stohy prádla k vyprání a k vyžehlení,

protože to znamená, že moji milí jsou mi blízko.

 

Děkuji za budík, který se ozývá ráno co ráno,

protože to znamená, že žiji.

 

Děkuji za únavu a za bolavé svaly na sklonku dne,

protože to znamená, že jsem mohl být aktivní.

 

Zdroj: https://www.mojiandele.cz/modlitba/modlitba-optimisty/

 

 

10 KROKŮ, JAK BÝT ŠŤASTNĚJŠÍ

 

 1. VĚŘTE, ŽE PRÁVĚ VY MÁTE ŠTĚSTÍ

Pravda je vždy to, čemu sami věříte. Pokud si myslíte, že máte štěstí a všechno se vám daří, opravdu tomu tak co nejdříve bude. Pokud jste o sobě přesvědčení, že jste smolaři, i tehdy budete mít pravdu. Prostřednictvím toho, čemu věříme, manifestujeme svůj životní postoj. Být šťastnější znamená věřit, že být šťastnější mohu

 1. Definujte si, co znamená mít štěstí

Často pro nás štěstí znamená něco převratného a velkého. Ale to je jen malá část, jak se štěstí může projevovat. Každý den můžeme najít mnoho případů, kdy máme štěstí. Štěstí má mnoho podob a je všude kolem nás. Je to jen otázka pohledu – naučit se ho rozpoznávat.

 

 1. Mít štěstí neznamená ho dostávat okamžitě

Někdy hned na první pohled nepoznáme, zda-li jsme měli štěstí – a to ať už se nám něco stalo nebo naopak nestalo. Určitá situace, která na první pohled vypadá jako smůla se může projevit jako něco, co nám po chvíli přinese štěstí a za co budeme vděční. Posuzujme štěstí až po čase.

 

 1. Pomáhejme ke štěstí ostatním

Nic na světe není spolehlivější cestou k vlastnímu štěstí jako to, že budete vlídní k ostatním. Každý den vykonejte maličkost pro někoho jiného -dotyčný Vás ani nemusí všimnout, jde především o váš dobrý pocit. Přinášejte drobné radosti do života druhých a uvidíte, že se k Vám štěstí bude vracet.

 

 1. Naučte se rozeznávat šťastná znamení

Pokud vám štěstí zaklepe na dveře, pak otevřete. Nemusíte se bát, jen se naučte poznat v běžných situacích, které se vám přihodí, výzvu štěstí. Proč se Vám některé věci dějí a co Vám říkají? Nenechte se paralyzovat strachem, že „proč bych zrovna já“ a berte každou situaci, jako novou vzrušující možnost

 

 1. Jste hodni toho být šťastni

Někdy máme pocit, že si své štěstí nezasloužíme. To není pravda! Na štěstí máme právo, dokonce by mělo být naší povinností udělat vše proto, abychom žili šťastný a smysluplný život. Šťastný a spokojený člověk nemá potřebu ubližovat,ale pomáhat. Buďte vděčni za své štěstí,ale nevzpírejte se mu. Čím více se ho naučíte prožívat, tím více se Vám ho dostane.

 

 1. Štěstí je setkání příležitosti s připraveností

Nejste-li dobře připraveni, nemůžete plně těžit z příležitostí, které se Vám v životě naskytnou. Přísloví říká, že štěstí přeje připraveným a je to pravda. Proč si nechat příležitost protéct mezi prsty a přenechat ji někomu, kdo stojí v řadě za vámi?

 

 1. Za své štěstí jste odpovědni jen vy sami

Jenom vy můžete za to, jestli jste a nebo nejste šťastní. Štěstí je věc rozhodnutí. Udělat rozhodnutí a být za něj zodpovědní. Co když se rozhodnete špatně? Pak udělejte nové rozhodnutí – nikdo Vám počet rozhodnutí ve vašem životě nenalinkoval.

 

 1. Hýčkejte si a rozvíjejte svůj pozitivní přístup

Přístup je to, co je klíčové a co rozhoduje o vašem štěstí. Všichni máme rádi spokojené a pozitivní lidi, snažíme se je mít kolem sebe a získat kus jejich spokojenosti i pro sebe. S příjemnými a pozitivními lidmi se rádi vídáme, je nám s nimi dobře a proto je vyhledáváme. Rozhodnete-li se být věčnými nespokojenci, štěstí vás s největší pravděpodobností mine – a přátelé nakonec taky.

 

 1. Štěstí je jako sněhová koule

V okamžiku, kdy začnete být šťastní z maličkostí, budete žasnout, kolik jich kolem sebe máte. Všimněte si, co všechno najednou vidíte, co všechno vám dokáže udělat radost. Kolik z toho jste dříve přešli bez povšimnutí? A jedno malé tajemství na závěr – malá štěstí přitahují ta větší!