OBJEVTE SVÉ TALENTY A SVÉ SILNÉ STRÁNKY A ROZVÍJEJTE JE

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

Každý z nás přichází na tento svět se svými specifickými talenty a silnými stránkami, se svými „dary“, které dostal na svou životní cestu. Tyto talenty jsou naše poklady a jak říká Napoleon Hill: „Vytáhněte své poklady na světlo, oprašte je, naleštěte a předložte k použití ku prospěchu sobě i druhým.“

Naše talenty a silné stránky  bychom měli během svého života rozvíjet, využívat je a dělit se o ně s ostatními. 

Máte jasno v tom, jaké jsou Vaše talenty a silné stránky? Jaké poklady jste dostali na svou životní cestu? Rozvíjíte je a používáte?

Přiznám se, že jsem velmi dlouho své talenty a silné stránky brala jako něco samozřejmého, co má a zvládá každý, že to není nic výjimečného. Moc jsem si jich tedy necenila a nerozvíjela je. To je ale velká chyba a škoda. Dnes už to naštěstí vím.

Podle psychologa Wiliama Jamse existuje propast mezi naším potenciálem a jeho uplatněním. Lidé však obvykle prožívají svůj život zdaleka pod své možnosti. Disponují schopnostmi mnoha druhů, které však často nevyužívají. Změňte to a začněte využívat své talenty, své silné stránky a svůj potenciál na maximum.

Pro mnoho lidí je snazší vyjmenovat, co jim nejde a jaké jsou jejich slabiny. Ale když je požádáte, aby Vám řekli, v čem jsou dobří, v čem vynikají, na co mají talent, nadání, jaké jsou jejich silné stránky… často musí zalovit v paměti a občas těžce hledají slova.

Já osobně jsem si své silné stránky, své talenty a to, co mě v životě naplňuje, uvědomila poprvé před několika lety na přednášce Pravidla úspěchu – Jacka Canfielda v Bratislavě. Tehdy mi velmi pomohlo zodpovědět si pár jednoduchých otázek, které nám Jack položil. Na tyto a další podpůrné otázky si můžete odpovědět i Vy (najdete je níže v článku). Uvědomila jsme si, že to je přesně to, čemu se chci věnovat, co mě baví a naplňuje.

Dalším velkým AHA momentem bylo odhalení  a uvědomění si svých darů ve formě talentů a silných stránek, díky poznání svého osobního astrotypu, který mi krásně ukázal a potvrdil, s jakou výbavou jsem přišla na tento svět a jaký je můj potenciál. Mohu Vám říct, že se mi doslova rozsvítilo :-). Začala jsem se svými dary a svým potenciálem poprvé pracovat naplno a dala si závazek, že budu rozvíjet své talenty a silné stránky do konce svého života a využívat je na maximum.  A svůj slib plním. Je to opravdu skvělý pocit uvědomit si, v čem jste silní a dobří a soustředit se na to. Váš život je hned veselejší, naplněnější a má tu správnou šťávu.

Je důležité ale zmínit, že naše talenty a silné stránky, které nám byly dány do vínku, musíme používat, pracovat s nimi a rozvíjet je, jinak nám nebudou moc platné. Přirozený talent a potenciál je jako sval, musíme ho trénovat a rozvíjet, jinak začne ochabovat. Talent samotný z nikoho sám o sobě šampióna neudělá. Je to náš potenciál, který buď využijeme a pracujeme s ním, nebo ho necháme ladem.

Lidé, kteří svým talentem vynikají, do jeho rozvoje věnovali velké množství času a energie, proto jsou dnes tam, kde jsou.

Proto, soustřeďte se na své silné stránky, talenty a nadání – vybrušuje je jako diamant. Věnujete se rozvoji svých talentů a silných stránek systematicky a pravidelně –  rozvíjejte je, zdokonalujte a pilujte.  Troufám si říci, že rozvoj talentů a silných stránek nemá konce. Vždy ho můžeme rozvinout ještě o kus dál a to je úžasné.

Jak zní otázky, které mně osobně otevřely oči?

Co je psané, to je dané, proto pokud to s odhalením svého talentu a svých silných stránek myslíte vážně, doporučuji si vyhradit čas a v klidu si zodpovědět tyto otázky a jejich odpovědi si zapsat. Bude to mít věší sílu a dopad. Uvádím pro ukázku také své odpovědi na tyto otázky.

  • Jakým činnostem jste se věnoval/a jako malý/á, věnoval/a jim hodně svého volného času a dělal/a jsem je rád/a a cítil/a se u nich šťastný/á?

Má odpověď – milovala jsem kreslení, různé tvořivé činnosti jako je vyšívání pletení, háčkování apod. V pubertě jsem milovala  knihy o nadpřirozenu, energiích, hodně jsem četla, především knihy a články o psychologii, mysli, nadpřirozených jevech, energiích, komedie apod., velice ráda jsem trávila čas venku se svými přáteli a povídala si s nimi.

  • Které předměty ve škole mě nejvíce bavily?

Má odpověď – výtvarná výchova, literatura, na střední pak psychologie, filosofie, pracovní činnosti.

  • Jaké zaměstnání, činnost bych miloval/a natolik, že bych ho klidně dělal/a zdarma?

Má odpověď – vyrábění a tvoření různých dekorací, výrobků, pomoc lidem posouvat se ve svém životě – inspirovat,jak mít život ve svých rukou a vážit si sám sebe, osobní rozvoj, kreslení portrétů, psaní inspirativních článků.

  • Na jakou aktivitu se vždy těším, že ji budu dělat a zažívám u ní stav „proudění“, tedy nevnímám čas?

Má odpověď – čtení knih hlavně o osobním rozvoji, sledování přednášek a motivačních videí, tvoření a vyrábění, kreslení, psaní článků a motivačních textů, snění, cestování a výlety s rodinou, účast na zajímavých seminářích, zahradničení.

  • Existuje činnost, kterou když vidím dělat druhé, si řeknu, to bych chtěl/a dělat taky, to by mě bavilo?

Má odpověď – spoustu 🙂 kreslit nádherné portréty tužkou a jinými technikami, napsat a vydat ebook a knihu, věnovat se koučinku a mentoringu a pomoci druhým, pracovat z domova a odkudkoli na světě, cestovat, mít časovou i finanční svobodu, věnovat se online podnikání a podnikání v realitách, rozumět numerologii, přednášet, dělat rozhovory, být úspěšnou blogerkou  a plno dalšího.

  • S čím se na mě lidé nejčastěji v mládí, ale i teď v dospělosti obraceli a obracejí?

Má odpověď – jako malé i nyní v dospělosti se mi kamarádky často svěřovaly a svěřují, vědí, že mi mohou důvěřovat a nikdo další se informaci nedozví. Lidé se na mě často obraceli a obrací s prosbou o pomoc a radu, když potřebují načerpat stabilitu, sílu a podporu. Půjčují si ode mě knihy, které je posunou na jejich životní cestě.

  • Kdybych měla poslední rok svého života a dostal/a bych za úkol být celý tento rok prospěšný/á druhým lidem, která činnost by to byla? Co bych pro druhé dělal/a?

Má odpověď – byla se svou rodinou, vyrobila bych co nejvíce andělů z papírového pedigu a mýdlové hmoty, a ty darovala lidem pro radost a štěstí. Pomáhala lidem s jejich osobním rozvojem. Pomáhala těm, kteří potřebují pomoc na své cestě životem a pomohla jim najít cestu, jak překonat překážky. Přečetla bych hodně knih a napsala články o tématech, které by druhým mohly pomoci a inspirovaly je. Inspirovala lidi, že život se odehrává tady a teď. Podporovala je, aby snili velké sny a šli si za nimi.

  • V čem jsem dobrý/á? Jaké jsou moje přednosti?

Má odpověď – jsem pracovitá, houževnatá a vytrvalá, umím si určit priority, dotahovat věci do konce, jde mi dobře organizace, jsem manuálně zručná, zvládám hodně věcí najedenou, jsem rychlá, umím naslouchat, ráda pomáhám a učím se ráda a celkem rychle novým věcem, nebojím se změn, umím se pro věci nadchnout, komunikovat…..

Jaké jsou Vaše odpovědi na tyto otázky? Pokud jste si odpověděli, pak už byste měli vědět, jaké jsou Vaše silné stránky a talenty.

Já už své odpovědi znám. A víte, co je úžasné? Že naprosté většině činností, které se objevily v mých odpovědích, jsem se postupně začala věnovat a věnuji se jim dodnes – stále je rozvíjím, vybrušuji a učím se novým věcem a nesmírně mě to baví naplňuje.

Mějte se báječně

Dáša

Pokud byste chtěli odhalit své talenty a silné stránky pomocí osobního ASTROTYPU, koukněte SEM, nebo na UKÁZKOVÝ ASTROTYP.