REIKI

V roce 2010 jsem absolvovala kurz se zasvěcením I. STUPEŇ REIKI. Od té doby využívám reiki ve svém životě a dávám reiki svým kamarádům a blízkým.V životě se snažím řídit  5 zásadami Reiki - Právě dnes se nerozčiluji, Právě dnes si nedělám starosti, Právě dnes jsem vděčná, Právě dnes jsem přívětivá k druhým, právě dnes konám svoji práci poctivě.

Co je vlastně REIKI?
Reiki je japonská metoda přírodní léčby, která byla koncem devatenáctého století znovu objevena doktorem Mikao USUI.

Název Reiki znamená univerzální životní energie -
REI= universum, univerzální, KI je životní energie.


Je to metoda přírodní léčby, která spočívá v průchodu této energie skrze ruce zasvěceného člověka.Pouze přes tohoto člověka "protéká",
proto se ten, kdo je zasvěcený a reiki a předává jej druhému člověku se nemůže nikdy vyčerpat, protože energii nevydává ze sebe,jen ji předává.

 Energie reiki proudí nezávisle na vůli předávajícího a díky její inteligenci proudí vždy tam, kde je ji v daném okamžiku nejvíce potřeba.Samotná metoda reiki nemůže ublížit příjemci ani předávajícímu a plně se zde projevují další vlastnosti inteligence reiki. Říkáme tedy,
že reiki je vysoce inteligentní.

Působením energie Reiki je v těle nastartován tzv. samoozdravný proces.

Tato metoda účinně působí nejen na úrovni fyzického těla, ale praxe ukazuje, že je nápomocná k dohledání příčin onemocnění, urychluje proces
uzdravování, harmonizuje psychické stavy, regeneruje a detoxikuje organismus.
Reiki se dá využívat nejen k práci s fyzickým tělem, ale též podvědomím, dále pak při očistě a energetizaci prostoru, ve kterém bydlíme
či pracujeme. Možností a variací je opravdu mnoho a záleží vždy na situaci, jaký způsob je v tu danou chvíli nejvhodnější.

Do života přináší pohodu, a jakýsi vnitřní klid a pomoc při pochopení pravého smyslu života. 

Co reiki může: léčí vaše fyzické, emoční, mentální a duchovní složky spojuje vás pevněji se zdrojem spirituální energie léčí příčiny a tím i symptomy rozvíjí soucit a vztah k životu, léčí akutní a chronické choroby urychluje léčivý proces (operace…) ulehčuje od bolesti, zvětšuje radost, vnitřní mír a rovnováhu. odstraňuje zlozvyky a závislost

5 ŽIVOTNÍCH ZÁSAD REIKI

  • Právě dnes se nerozčiluji
  • Právě dnes si nedělám starosti
  • Právě dnes jsem vděčná
  • Právě dnes konám svoji práci poctivě
  • Právě dnes jsem přívětivá k druhým