ROK VODNÍHO TYGRA 2022

Úno 1, 2022 | Blog | 0 komentářů

Dne 1. února skončila vláda kovového Buvola a pomyslné žezlo převzal Vodní Tygr, který toto žezlo hrdě ponese až do o 21. ledna 2023. V roce 2022 se se můžeme připravit na pořádnou jízdu na horské dráze, ale věřím, že si tuto jízdu všichni patřičně užijeme a bude to stát za to.

Každému roku je vtisknuta specifická energie právě takzvaným garantem roku, který vládne vždy danému roku (celkem se vždy vystřídá 12 garantů roku po dobu 12 let). Každý rok s sebou nese příznivé a nepříznivé vlivy, které je dobré znát. Na ty nepříznivé je dobré se připravit, protože jak se říká, štěstí přeje připraveným.  A ty příznivé je dobré využít ve svůj prospěch a svést se na jejich vlně. 

Spolu s Tygrem nám letos bude vládnout také prvek VODY. Je to nejsilnější prvek ze všech pěti prvků ( Dřevo  Oheň, Země, Voda a Kov), jelikož dokáže obejít jakoukoli překážku na své cestě a neztratí svou základní vlastnost. Voda je element, který se pojí s emocemi, informacemi a plynutím.

 

Co s sebou energie vodního Tygra do roku 2022 přinese a jak nejlépe využít energie tohoto roku ve svůj prospěch?

BUĎTE AKTIVNÍ A ODHODLANÍ: Tygr symbolizuje odvahu, spontánnost, troufalost, rozhodnost, odhodlanost, cílevědomost a sílu a vtrhne do našich životů jako tsunami. V tomto roce máme velkou šanci výrazně zlepšit svůj život a vlastní snahou tak docílit výrazného pokroku. Nebojte se letos stanovit si ctižádostivé cíle, máte velký potenciál jich s podporou Tygra také dosáhnout. Můžete cítit nové impulzy a příval energie. Proto je nejvyšší čas začít aktivně realizovat své plány. Nebude to rok vhodný na odkládání a dlouhé rozmýšlení. Příležitosti přijdou, a pokud je nevyužijeme hned, tak stejně rychle zmizí. Je čas chytit příležitosti pořádně za pačesy.

Tygr má nezničitelného ducha. Je dynamický, plný energie a lásky k životu. Dokáže vnést nový život tam, kde se zdá, že už je všechno ztraceno. Svým příkladem podněcuje nadšení lidí jako nikdo jiný a tím dovede druhé inspirovat a vybudit k akci.

Obecně může rok pod nadvládou Vodního Tygra přát dokončení dlouho odkládaným snům a plánům. Tygr je zkrátka energie činu a akce, odhodlání, vášně a nadšení.

BUĎTE KREATIVNÍ A ODVÁŽNÍ:  Tygr je velice odvážné zvíře, nebojte se proto letos občas i jít do nějakého ne moc velkého rizika, můžete sice možná něco ztratit anebo naopak hodně získat. Je také velice kreativní á má výborné inovativní nápady. Velice rád se učí novým věcem, využijte letos tuto energii na maximum.

Nebojte se letos inovovat ve svém životě, vneste novou svěží energii do svého domova – pořiďte si něco nového, přestavujte, vylepšujte…, vyzkoušejte  a naučte  nové věci, udělejte něco, co jste dlouho odkládali nebo na co jste neměli odvahu.

Tento rok se bude rozvíjet kreativita, proto je rok 2022 ideální příležitostí k plnění vizí také z umělecké oblasti. Pokud už delší dobu uvažujete o napsání knihy, namalování obrazu či návštěvě kurzu fotografie či výroby šperků, nyní máte příležitost. Dejte průchod svým nápadům a své fantazii, sněte ve velkém. Vaše sny se mohou plnit rychlostí světla, stačí jen chtít. Tygr má obrovský potenciál dokázat velké věci, díky své přirozené schopnosti využívat nových příležitostí. Je to průkopník nových cest, řešení, příležitostí, systémů. Rád objevuje, přináší změnu a inovace. Jeho úkolem je přinášet světu nové poznání, objevy, postupy.  

PRÁCE A KARIÉRA: Jestliže už delší dobu řešíte kariérní postup, přemýšlíte o nové práci nebo byste chtěli rozjet vlastní podnikání, pak už dál na nic nečekejte a od února začněte realizovat své sny. Rok Vodního Tygr je totiž mimořádně vhodný pro podnikání, samostatně výdělečnou činnost a celkové osamostatnění v práci. Stěží totiž najdete lepší období pro rozvoj pracovních aktivit, než je právě rok Tygra, jehož silný kreativní duch dokáže zrodit úžasné projekty, ale také vdechnout novou jiskru upadajícímu podnikání. Zásadním předpokladem úspěchu je co nejpřesněji vědět, co chci a jít si ta tím. Tygr neuznává autority, pro řadu lidí proto může být letos těžké poslouchat a podřizovat se. Letošní energie v daleko větší míře, přejí rozvoji pro samostatně pracující či podnikatele.

 

 POSILUJTE SVÉ VNITŘNÍ JÁ: Tygrova individualita je opravdu velmi silná, je to energie rebela, revolucionáře, objevitele a dobrodruha, který si dělá věci podle sebe a jak chce on. Proto je tento rok výborný pro posilování svého JÁ a hlubšího poznávání sebe sama. Uvědomit si a vědět kdo jsme, co chceme a jít si svou vlastní cestou. Být zkrátka sami sebou a neřešit, co si o nás kdo myslí. Věnovat letos ve velké míře čas sami sobě, svému vnitřnímu světu.

Letošní energie budou přát také tomu, abychom uměli prosadit sami sebe. Měli bychom proto co nejvíce využít náš potenciál a naše silné stránky, ukázat to nejlepší, co je v nás je, dělat především to, v čem jsme dobří a v čem vynikáme. S lepším poznáním vašeho potenciálu a vašich přirozených talentů vám může pomoci třeba váš osobní astrotyp.

 

LÁSKA, RODINA, VZTAHY: I v této oblasti pocítíme mohutnou Tygří podporu. V čínském zvěrokruhu je Tygr považován za ochránce rodiny a jejího majetku. Podobně jako Tygří smečky drží pevně při sobě a brání jeden druhého proti vetřelcům, tak i rodiny si budou více pomáhat a ve vztazích zavládne více tolerance, pochopení, lásky a harmonie. Názorové rozdíly a neshody, které dosud panovaly v mnoha rodinách, mohou opadnout a může zavládnout smířlivá atmosféra.

V oblasti lásky a vztahů bude také důležitá opatrnost, protože v novém roce nás mohou potkat náhlá vzplanutí, která mohou ohrozit naše stávající vztahy. Vztahy uzavřené v tomto období nemají však většinou dlouhého trvání, proto mohou skončit dřív, než se nadějete. Snažte se proto pohlížet na svůj protějšek bez růžových brýlí. Letos bychom se měli velmi intenzivně věnovat přemýšlení, jak svůj protějšek, děti, přátele či spolupracovníky překvapit a potěšit. Zabijákem vztahů budou letos stereotypy a nuda.

 

TĚLESNÉ A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ: Oblast fyzické kondice a zdraví bude v tomto roce velmi důležitá. Energie Tygra nám mohou velmi pomoci se díky naší vůli zbavit nezdravých návyků a různých závislostí. Svou pozornost můžeme zaměřit také na různé alternativní způsoby léčení, práce s myslí i tělem.  Pijte dostatek tekutin, nejlépe čisté vody, hýbejte se.  Pobývejte často v přírodě, otevřených a vzdušných prostorách, dopřávejte si procházky na čerstvém vzduchu. Stravujte se pestře a vyváženě, zkoušejte nové recepty, ochutnávejte nová jídla. Dostatečně se hýbejte, udržujte si pozitivní mysl a pohled na svět a mějte se rádi.

 

 Před čím se mít letos na pozoru?

Tygr má vedle svých silných stránek také ty slabší. Pro Tygra je typické, že rád velí a nerad se podřizuje, vše musí být podle něho – letos tedy může docházet mezi lidmi k větším sporům a konfliktům, lidé mohou chtít více prosazovat svůj názor a sami sebe na úkor druhých.

Tygr jedná často impulzivně, chaoticky, neuvážlivě a může mít tendenci jít do věcí bez rozmyslu, pozor tedy letos na neuvážené a zbrklé jednání a chování, nemuselo by se vám to vyplatit.  Tento rok může být třeskutý, dynamický, může v něm být více konfliktů, dramat, vznětlivosti a hádek mezi lidmi a katastrof všeho druhu.

Lidé v tomto roce mohou více riskovat, jednat více impulsivně a pouštět se do bláznivých nápadů. Letošní rok může být více chaotický a hektický a může docházet k mnoha změnám ve světě i v našich životech. Jediné, co s tím můžeme dělat,  je umět se přizpůsobit a reagovat na nastalé změny jak nejlépe dovedeme

Přestože rok Tygra bude v mnoha ohledech štědrý, mějte se na pozoru před zbytečným utrácením. Veškeré výdaje si předem promyslete a nejednejte unáhleně. Při rozumném investování se vaše finanční situace stabilizuje. Doporučuji být co nejvíce flexibilní a otevření změnám a novému.

Potenciál a energie roku 2022 už známe. To, jaký rok 2022 skutečně bude, záleží ale především na každém z nás. Je jen na nás, jak tyto energie využijeme ve svůj prospěch.  Věřím, že letos nám bude odměnou velký příliv energie, hravosti a spontánnosti. Chuť začít znovu, prozkoumat nové příležitosti a možnosti doslova nasytí celou společnost. Nenechte se odradit ani případnými malými osobními neúspěchy, nebojte se užít si tento dynamický rok naplno.

Optimismus a smysl pro humor by měli být Vašimi věrnými průvodci rokem Vodního Tygra.

To, jak budete vnímat rok 2022, také záleží na tom, jaké energie jste dostali do vínku ve svém osobním  astrotypu, díky kterému můžete lépe poznat sami sebe, svůj potenciál, silné a slabé stránky.

Každopádně vám přeji, aby rok 2022 pro vás byl rokem plným příležitostí, radosti, lásky, naplnění, inovací, kreativity, radosti, úspěchů a splněných přání  a snů.

Mějte báječný rok 2022

Dáša