Vytvořte si harmonický partnerský vztah

Dub 26, 2021 | Blog | 0 komentářů

Partnerský vztah je jednou z devíti hlavních oblastí života podle čínského učení Feng shui. Vztahy mezi dvěma lidmi umí být krásné a obohacující, ale někdy také náročné a bolestivé. Partnerství mezi dvěma lidmi by mělo především člověku pomáhat prožívat ve svém životě pocity štěstí, radosti a naplnění. Partnerský vztah  by nám měl také pomáhat na naší cestě životem a na cestě za našimi sny a plány. Vztahy obecně by měly být hodně o vzájemné pomoci, respektu, toleranci a inspiraci. Oba partneři by se měli na své cestě životem podporovat a obohacovat.

Základem všech partnerských vztahů je vzájemné propojení dvou lidí, kdy ve vztahu už není každý jen sám za sebe, ale ze dvou JÁ (individualit) se stává MY (jedna individualita). V ten okamžik už každý z partnerů není zodpovědný jen sám za sebe, ale také za společný vztah.  Aby partnerství fungovalo a klapalo, pak je potřeba mít na paměti, že oba partneři by měli dodržet a splnit dvě základní podmínky harmonického vztahu:

Podmínkou číslo jedna je Přijetí, tedy svého partnera bychom měli bezpodmínečně přijmout takového, jakého jsme si ho vybrali a nesnažit se ho měnit. Oba partneři by měli vzájemně respektovat svou individualitu a své odlišnosti.

Druhou velmi důležitou podmínkou je Zodpovědnost, tedy přijetí zodpovědnosti za vzniklý vztah jako takový, ale také za své reakce, chování, rozhodnutí a své činy. Uvědomit si, že ve vztahu už nejsou partneři jen sami za sebe, ale oba vytvořili JEDNO a za to jsou oba společně zodpovědní. Každý z nás je jedinečná bytost, každý z nás v sobě má specifické vlastnosti a energie, a to je třeba přijmout a respektovat.  Partnerství je zkrátka vztah dvou rovnocenných lidí.

Nejvíce „průšvihů“ a problémů ve vztazích většinou totiž vychází z toho, že se nenaplní očekávání jednoho, nebo obou z partnerů. Ve vztazích to pak často bohužel způsobuje zklamání a rozčarování. Tato očekávání jsou ale ve většině případů velmi scestná, právě proto, že ten druhý partner na to prostě nemá ty správné energie, nemá ty správné vlastnosti ani potenciál, aby tato naše očekávání naplnil. Pochopením rozdílnosti druhého člověka pak často dojdeme k poznání, že partner nám nedělá určitě věci schválně, nebo že nám nechce ublížit. Je prostě jen jinak přirozeně nastavený, než jsme my.

Naopak, oba partneři z této rozdílnosti a odlišnosti mohou vytěžit. Mohu se vzájemně doplňovat, inspirovat, posouvat a vzájemně růst. Je dobré určit si v partnerském vztahu role, co kdo může dělat, co komu jde lépe a těmto oblastem se věnovat. S poznáním našeho přirozeného nastavení nám může pomoci osobní astrotyp, díky kterému poznáme náš potenciál, naše přirozené nastavení, naše silné a slabé stránky, naše vlastnosti. Mě osobně velmi pomohlo poznání astrotypu celé naší rodiny, konečně jsem pochopila jednání a chování všech členů. Pochopila jsem, proč manžel potřebuje být často ve společnosti, miluje nákupy, potřebuje více odpočinku, nechává věci spíše na poslední chvíli a já večer raději trávím s knihou, nákupy jsou pro mě nutností, odpočinek si musím vědomě ordinovat a dělám věci raději více v předstihu. Vzájemně jsme se naučili respektovat své potřeby a odlišnosti a vzájemně se netlačíme do něčeho, co tomu druhému nevyhovuje a není přirozené. Naučili jsem se v našem vztahu využívat především své silné stránky a vzájemně se doplňovat.

Ať už Váš vztah trvá chvilku, nebo několik let, je potřeba mu věnovat dostatečnou péči a lásku, pracovat na něm a rozvíjet ho. Pěstovat ho jako nádhernou květinu, aby mohl vyrůst do své plné krásy.

Zajímá Vás na jakém základě je založen Váš partnerský vztah? Jaké energie v něm vládnou? Kdo z Vás má energetickou převahu? Jaká od sebe můžete mít vzájemná očekávání? Kdy je vhodné dělat věci společně a kdy raději odděleně? Co Vašem vztahu dělá dobře a co ho naopak vyčerpává? Kde mezi Vámi mohou vznikat konflikty a jak jim můžete předcházet? V tom případě Vám velmi ráda vypracuji rozbor Vašeho partnerského korelátu. Díky korelátu vzájemně poznáte svůj potenciál, uleví se Vám a přestanete si brát spoustu věci osobně.

Přeji nádherný den

Dáša